Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

mulltonnen 3979757 1920Zgodnie z art. 6c ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej. W związku z powyższym, w załączeniu do niniejszej informacji przekazujemy Państwu oświadczenie wyrażające zgodę na pozostanie w zorganizowanym przez Miasto Bełchatów systemie gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

Podpisane oświadczenie należy niezwłocznie przekazać do Wydziału Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi przy ul. Czyżewskiego 7 w Bełchatowie lub odesłać za pośrednictwem poczty na adres ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów. Jednocześnie informujemy, iż niezłożenie oświadczenia będzie skutkowało wykluczeniem z gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. brakiem odbioru odpadów komunalnych od stycznia 2020 r.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi pod numerem telefonu: (44)733-52-57.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl