Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

wielkogabaryty zbiorka belchatowWielkogabaryty, przeterminowane leki, odpady budowlano-rozbiórkowe można bezpłatnie oddać w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u. W Bełchatowie taki punkt mieści się  przy ul. Przemysłowej 14 i czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 18:00 oraz w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godz. 9:00 – 13:00.

 

 

Do PSZOK przyjmowane są następujące odpady komunalne:

 • Przeterminowane leki

 • Chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe)

 • Zużyte baterie i akumulatory

 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 • Odpady wielkogabarytowe

 • Odpady budowlano-rozbiórkowe, pochodzące z remontów prowadzonych samodzielnie (ilość odpadów dostarczanych przez właściciela nieruchomości nie może przekraczać 2 m³ rocznie)

 • Zużyte opony

 • Odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone

 • Opakowania ze szkła

 • Opakowania z papieru i tektury

 • Opakowania z tworzyw sztucznych

 • Papier i tektura

 • Odzież i tekstylia

 • Metale

 • Oleje i tłuszcze jadalne.

 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych funkcjonuje od poniedziałku do piątku od 9:00 do 18:00 oraz w każdą pierwszą i  trzecią sobotę miesiąca w godzinach od 9:00 do 13:00.

 

Ważne! Do PSZOK nie są przyjmowane odpady zmieszane i odpady powstające w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. Odpady nie mogą być zmieszane, ani zanieczyszczone, a opakowania po substancjach niebezpiecznych płynnych powinny być nieuszkodzone.

pszok

 

Źródło: www.eko-region.pl

 

Aktualności

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020