joombig banner rotation images

Menu

pojemniki ekoWydział Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi przypomina o wystawianiu pojemników z odpadami według harmonogramów na 2019 r.


Odpady komunalne są odbierane przez pracowników firmy wywozowej tylko z pojemników wystawionych przez właściciela nieruchomości na zewnątrz posesji, do utwardzonej drogi dojazdowej lub ustawionych w pergolach śmietnikowych, do których jest zapewniony swobodny dojazd. Pojemniki, które nie są wystawione w odpowiednie miejsce, nie będą opróżniane.
Wszelkie reklamacje dotyczące odbioru odpadów komunalnych należy zgłaszać do Wydziału Zarządzania Gospodarka Odpadami w ciągu trzech dni od zaistniałej sytuacji.
Kontakt:
Wydział Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi, Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Czyżewskiego 7, pokój nr 206
Tel.: 44 733 52 56 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019