Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

deklaracja 3826Od stycznia 2020 roku obowiązują nowe druki deklaracji o wysokości opłaty za wywóz odpadów komunalnych. Nie wszyscy jednak zobowiązani są do wypełniania i składania nowych dokumentów. Kto i kiedy powinien je złożyć?

 

W2020 roku miasto przeprowadzi dwie mobilne zbiórki wielkogabarytów - w kwietniu i październiku Dla mieszkańców domków jednorodzinnych miasto zaplanowało w tym roku dwie mobilne zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Pierwsza odbędzie się w terminie 14-27 kwietnia, kolejna od 19 do 30 października. Zbiórka prowadzona będzie według harmonogramu, który można pobrać z załącznika poniżej.

Od 1 stycznia każdy ma obowiązek segregowania odpadówMetale i tworzywa sztuczne do żółtego pojemnika, papier do niebieskiego, szkło do zielonego, a odpady bio – do brązowego – tak wyglądają obowiązujące w całym kraju zasady segregacji odpadów. Zgodnie ze zmianami w ustawie o utrzymaniu czystości w gminach każdy właściciel nieruchomości (zamieszkałej i niezamieszkałej) musi prowadzić selektywną zbiórkę.

Od stycznia 2020 rok za wywóz odpadów bełchatowianie płacą miesięcznie 19 zł od osoby Rada Miejska przyjęła nowe stawki za odbiór śmieci. Wymusiła to znowelizowana ustawa, która m.in. narzuca obowiązek segregacji i większe koszty związane z odbiorem odpadów. 


W Bełchatowie, podobnie jak w wielu innych miastach, w 2020 roku zmienią się opłaty za odbiór śmieci. Od 1 stycznia bełchatowianie będą płacić miesięcznie 19 zł od osoby. To więcej niż do tej pory, a powodów podwyżki jest kilka. Miasto Bełchatów dopłacało do systemu, dzięki temu mieszkańcy płacili mniej. Jednak znowelizowana „Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” zabrania samorządom dokładać z miejskich pieniędzy do wywozu odpadów.

pojemniki ekoWydział Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi przypomina o wystawianiu pojemników z odpadami według harmonogramów na 2020 r.

 

Stacja zbiórki elektroodpadów działa od lipca

 7 tub, 33 litry pojemności każda, lokalizacja w centrum miasta, wielofunkcyjność – to tylko niektóre zalety miejskiej stacji odbioru elektroodpadów. Od lipca w punkcie przy ul. Kwiatowej mieszkańcy mogą wyrzucać baterie, żarówki, telefony i inne niepotrzebne przedmioty tego typu. To kolejny już etap programu „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa”.

lekarstwa baterie 5579Bełchatowianie, którzy posiadają przeterminowane leki mogą nieodpłatnie dostarczać je do wytypowanych szesnaście aptek, które mieszczą się na terenie Bełchatowa. W aptekach zostały ustawione specjalne pojemniki, gdzie składowane są przeterminowane medykamenty.

Na terenie Bełchatowa jest kilkadziesiąt punktów, gdzie można wyrzucić zużyte baterie czy akumulatorki Baterie mogą stanowić zagrożenie głównie ze względu na substancje, które się w nich znajdują - ołów, kadm i nikiel. Substancje te, wprowadzone do środowiska, powodują zakłócenie procesów samooczyszczania w wodach i glebie. Powodują też, że oczyszczalnie ścieków pracują z dużo mniejszą wydajnością. Baterie mogą także przyczynić się do skażenia wód gruntowych, stanowiących źródło wody pitnej. Dlatego pamiętaj, aby zużytych baterii nie wyrzucać do kosza na śmieci, ale do specjalnych pojemników, które rozmieszczone w kilkudziesięciu miejscach na terenie naszego miasta.

wielkogabaryty zbiorka belchatowWielkogabaryty, przeterminowane leki, odpady budowlano-rozbiórkowe można bezpłatnie oddać w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u. W Bełchatowie taki punkt mieści się  przy ul. Przemysłowej 14 i czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 18:00 oraz w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godz. 9:00 – 13:00.

Dobrze posegregowane i odpowiednio przygotowane odpady mogą być powtórnie przetworzone. Ważne jest, co wrzucamy do pojemników i w jaki sposób. Wyrzucane odpady należy nieco przygotować, zanim znajdą się w koszach.

mulltonnen 3979757 1920Zgodnie z art. 6c ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej. W związku z powyższym, w załączeniu do niniejszej informacji przekazujemy Państwu oświadczenie wyrażające zgodę na pozostanie w zorganizowanym przez Miasto Bełchatów systemie gospodarowanie odpadami komunalnymi.

environmental protection 326923 1920Tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług (Uchwała Nr XVI/117/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 listopada 2019 r.).

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020