Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności

joombig banner rotation images

Menu

Uchwała Nr XXVIII/201/20 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne wprowadza możliwość skorzystania ze zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Wysokość częściowego zwolnienia od opłaty wynosi 6,40 zł od miesięcznej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami wyliczonej dla danej nieruchomości.

deklaracja 3826Od stycznia 2021 roku obowiązują nowe druki deklaracji o wysokości opłaty za wywóz odpadów komunalnych. Nie wszyscy jednak zobowiązani są do wypełniania i składania nowych dokumentów. Kto i kiedy powinien je złożyć?

 

Załączniki:
Download this file (DEKLARACJA-interaktywna.pdf)Deklaracja - wersja interaktywna[ ]469 kB
Download this file (Deklaracja - Miasto Bełchatów wesja ostateczna 29.12.2020.pdf)Deklaracja[ ]292 kB
Download this file (Deklaracja - Miasto Bełchatów wesja ostateczna 29.12.2020.doc)Deklaracja[ ]263 kB
Download this file (Załącznik_ZO-1_-aktywny.pdf)Załącznik ZO-1 - aktywny[ ]308 kB
Download this file (Załącznik ZO-2-PDF-1.pdf)Załącznik ZO-2[ ]231 kB

pojemniki ekoWydział Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi przypomina o wystawianiu pojemników z odpadami według harmonogramów na 2021 r.

W2020 roku miasto przeprowadzi dwie mobilne zbiórki wielkogabarytów - w kwietniu i październiku Dla mieszkańców domków jednorodzinnych miasto zaplanowało w tym roku dwie mobilne zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Pierwsza odbędzie się w terminie 9-22 kwietnia, kolejna od 18 do 29 października. Szczegółowe harmomogramy dla poszczególnych ulic będą dostępne wkrótce.

mulltonnen 3979757 1920Zgodnie z art. 6c ust. 2c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej. W związku z powyższym, w załączeniu do niniejszej informacji przekazujemy Państwu oświadczenie wyrażające zgodę na pozostanie w zorganizowanym przez Miasto Bełchatów systemie gospodarowanie odpadami komunalnymi.

environmental protection 326923 1920Tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług (Uchwała Nr XVI/117/19 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 listopada 2019 r.).

Od 1 stycznia każdy ma obowiązek segregowania odpadówMetale i tworzywa sztuczne do żółtego pojemnika, papier do niebieskiego, szkło do zielonego, a odpady bio – do brązowego – tak wyglądają obowiązujące w całym kraju zasady segregacji odpadów. Zgodnie ze zmianami w ustawie o utrzymaniu czystości w gminach każdy właściciel nieruchomości (zamieszkałej i niezamieszkałej) musi prowadzić selektywną zbiórkę.

Sprawdź zasady przyjmowania odpadów do PSZOK-uWielkogabaryty, przeterminowane leki, odpady budowlano-rozbiórkowe można bezpłatnie oddać w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli tzw. PSZOK-u. W Bełchatowie taki punkt mieści się  przy ul. Przemysłowej 14 i czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 18:00 oraz w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godz. 9:00 – 13:00.

lekarstwa baterie 5579Bełchatowianie, którzy posiadają przeterminowane leki mogą nieodpłatnie dostarczać je do wytypowanych szesnaście aptek, które mieszczą się na terenie Bełchatowa. W aptekach zostały ustawione specjalne pojemniki, gdzie składowane są przeterminowane medykamenty.

 

Stacja zbiórki elektroodpadów działa od lipca

 7 tub, 33 litry pojemności każda, lokalizacja w centrum miasta, wielofunkcyjność – to tylko niektóre zalety miejskiej stacji odbioru elektroodpadów. Od lipca w punkcie przy ul. Kwiatowej mieszkańcy mogą wyrzucać baterie, żarówki, telefony i inne niepotrzebne przedmioty tego typu. To kolejny już etap programu „Edukacja ekologiczna mieszkańców Bełchatowa”.

Na terenie Bełchatowa jest kilkadziesiąt punktów, gdzie można wyrzucić zużyte baterie czy akumulatorki Baterie mogą stanowić zagrożenie głównie ze względu na substancje, które się w nich znajdują - ołów, kadm i nikiel. Substancje te, wprowadzone do środowiska, powodują zakłócenie procesów samooczyszczania w wodach i glebie. Powodują też, że oczyszczalnie ścieków pracują z dużo mniejszą wydajnością. Baterie mogą także przyczynić się do skażenia wód gruntowych, stanowiących źródło wody pitnej. Dlatego pamiętaj, aby zużytych baterii nie wyrzucać do kosza na śmieci, ale do specjalnych pojemników, które rozmieszczone w kilkudziesięciu miejscach na terenie naszego miasta.

Dobrze posegregowane i odpowiednio przygotowane odpady mogą być powtórnie przetworzone. Ważne jest, co wrzucamy do pojemników i w jaki sposób. Wyrzucane odpady należy nieco przygotować, zanim znajdą się w koszach.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2021

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl