Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Obwieszczenie o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu „Strategii adaptacji do zmian klimatu miasta Bełchatowa do roku 2025 z perspektywą do 2030” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.) oraz Uchwały nr XLIX/437/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie „Regulaminu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Bełchatowa” , podaję do publicznej wiadomości:

 

 1. Miasto Bełchatów przystępuje do konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. „Strategia adaptacji do zmian klimatu miasta Bełchatowa do roku 2025 z perspektywą do 2030”, który określa działania adaptacyjne niezbędne do przystosowania miasta do zmian klimatu – zwiększenia jego odporności na ekstremalne zjawiska pogodowe i ich skutki oraz zwiększenie potencjału miasta do radzenia sobie ze skutkami tych zjawisk. Strategia wskazuje zagrożenia klimatyczne dla Bełchatowa wynikające ze zmian klimatu, którymi są: wysokie temperatury, intensywne opady i wysokie stężenia zanieczyszczeń powietrza.
 2. Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z treścią projektu „Strategii adaptacji do zmian klimatu Miasta Bełchatowa do roku 2025 z perspektywą do 2030” wraz z prognozą oddziaływania projektu Strategii na środowisko od 24 grudnia 2019r. do 28 stycznia 2020r.
 • na stronie internetowej Urzędu Miasta Bełchatów http://www.belchatow.pl/ w zakładce Gospodarka/ Bełchatów dla klimatu oraz Ogłoszenia/inne;
 • w Biuletynie Informacji Publicznej https://belchatow.bip.gov.pl/ w zakładce Ogłoszenia;
 • w Wydziale Inżynierii i Ochrony Środowiska od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.
 1. Uwagi i wnioski do projektu dokumentu można składać w terminie wskazanym w pkt 2 – poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronach http://www.belchatow.pl/ i https://belchatow.bip.gov.pl/ i dostarczenie go:
 • mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym;
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na stronie internetowej http://www.belchatow.pl/;
 • osobiście do Punktu Obsługi Klienta Urzędu Miasta Bełchatów;
 • pocztą na adres Urząd Miasta Bełchatów, Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów.
 1. Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.
 2. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Bełchatów.
 3. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości:
 • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Bełchatów https://belchatow.bip.gov.pl/ w zakładce Ogłoszenia;
 • wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Bełchatów, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów.
 • w prasie lokalnej.

 

Prezydent Miasta Bełchatowa

Mariola Czechowska

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl