Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Bełchatów jest jednym z pięciu miast w Polsce, dla których opracowane zostaną miejskie plany adaptacji do zmian klimatu. To część projektu Climcities, realizowanego przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy wspólnie z norweskim partnerem.

 

Konferencja inaugurująca projekt Climcities „Adaptacja do zmian klimatu w małych i średnich miastach” odbyła się 22 marca w Warszawie. Wśród zaproszonych gości była prezydent Mariola Czechowska, która podpisała w trakcie inauguracji porozumienie o przystąpieniu Bełchatowa do projektu. Jego głównym celem jest rozwijanie zdolności adaptacji do zmian klimatu małych i średnich miast (do 100 tys. mieszkańców).

 

Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu szkoleń dla pracowników administracji samorządowej, dotyczących zmian klimatu i przystosowaniu do nich. Urzędnicy nauczą się, w jaki sposób opracować miejski plan adaptacji oraz jak w takie działania angażować mieszkańców. Projekt daje także możliwość wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk w dziedzinie adaptacji do zmian klimatu z norweskim partnerem - Vista Analyse.

 

Ponadto Bełchatów jest jednym z pięciu miast, dla których powstaną miejskie plany adaptacji do zmian klimatu. Eksperci Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego i ośrodków naukowych z nim współpracujących przeprowadzą m.in. analizy dla oceny wrażliwości Bełchatowa na zmiany klimatu i wskażą, jak można się do nich zaadoptować.

 

W konferencji inaugurującej przedsięwzięcie wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ambasady Królestwa Norwegii w Polsce, prelegenci z Polski i Norwegii. Projekt Climcities finansowany będzie w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG. Norweskim partnerem IOŚ-PIB w realizacji projektu jest firma Vista Analyse, która ma duże międzynarodowe doświadczenie w zakresie opracowywania miejskich strategii adaptacyjnych.

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl