joombig banner rotation images

Menu

stypendia artystyczne

 

Stypendia Artystyczne Miasta Bełchatowa przyznawane są od 2002 roku. To wyraz uznania dla osiągnięć kandydata na stypendystę oraz forma wsparcia dalszego rozwoju artystycznego artystów i twórców kultury.

 

Stypendia przeznaczone są dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury i sztuki oraz organizacją przedsięwzięć kulturalnych w mieście. Mają charakter indywidualny, otrzymać je można w jednej z dziedzin: sztuki plastyczne, film, literatura, muzyka, taniec, teatr, śpiew, fotografia, organizacja przedsięwzięć kulturalnych na terenie Miasta Bełchatowa.

 

 Miasto po raz kolejny nagrodziło młodych, uzdolnionych bełchatowian. Stypendia i specjalne certyfikaty otrzymało 25 sportowców oraz 27 artystów. Dla nich to nie tylko wyróżnienie, ale też szansa na podnoszenie kwalifikacji i realizację kolejnych planów. Na wsparcie utalentowanej młodzieży w 2020 roku magistrat przeznaczy w sumie 127 tys. zł.

Certyfikaty stypendyści odebrali 27 lutego przez sessją Rady Miejskiej

Miasto nagrodziło młodych, uzdolnionych bełchatowian. Stypendia powędrowały do 23 sportowców oraz 26 artystów, trafi do nich w sumie ponad 111 tys. zł. Dzięki wsparciu miasta młodzież będzie mogła rozwijać swoje pasje, szlifować umiejętności czy realizować kolejne projekty.

 

- Jesteśmy dumni, że mamy tak wielu utalentowanych bełchatowian. Ci młodzi ludzie pokazują, że oprócz codziennych obowiązków można robić coś znacznie więcej. Każdy ze stypendystów ciężko zapracował na swój sukces, za co serdecznie im dziękujemy. Gratulujemy konsekwencji w osiąganiu postawionych celów, a wiem że jest to bardzo trudne  – powiedział Łukasz Politański, wiceprezydent Bełchatowa.  

Artyści i sportowcy, łącznie dwudziestu dziewięciu uzdolnionych bełchatowian, otrzymało stypendia. W sumie powędruje do nich ponad 76 tys. zł. Dzięki wsparciu ze strony miasta młodzież będzie mogła rozwijać swoje pasje, szlifować umiejętności czy realizować kolejne projekty.

 

W gronie nagrodzonych artystów znaleźli się muzycy: Konrad Fiszer, Tomasz Orłowski, Pola Gągała, Weronika Kępa, Amelia Biniecka. Nagrody powędrowały również do: Andrzeja Jendrusiaka i Mateusza Walasa, którzy realizują się w tańcu towarzyskim. Kinga Borowska, Weronika Ambrozik i Małgorzata Daroch  zostały docenione za sukcesy w tańcu współczesnym, zaś Arkadiusz Kuśmierek i Maria Wójcik w tańcu na wózkach. Stypendystą została również Zuzanna Dudkiewicz, która związana jest z teatrem oraz plastycznie uzdolnione rodzeństwo Blanka Gorgoń i Olgierd Gorgoń. Każdy z nagrodzonych otrzymał stypendium pieniężne. W zależności od tego jaki wybrany przez siebie projekt będą realizować waha się ono od 1 100,00 zł do 2 tys. zł. Łącznie artyści otrzymają 20 tys. zł.

miasto belchatow 3761Osiemnastu artystów i czterdziestu sportowców zastało nagrodzonych stypendium Prezydenta Miasta Bełchatowa. Wśród stypendystów- artystów znaleźli się między innymi muzycy, plastycy i tancerze, którzy poprzez działalność w różnych obszarach twórczości przyczyniają się do upowszechniania i wzbogacania szeroko rozumianej kultury.

 

Stypendia sportowe Miasta Bełchatowa na 2017 rok przyznano czterdziestu osobom, które czynnie uprawiają sport, reprezentują jeden z bełchatowskich klubów sportowych i mają na swoim koncie wybitne osiągnięcia w tej dziedzinie.

DSC 1037Osiemnastu uzdolnionych artystycznie bełchatowian zostało wyróżnionych stypendium Miasta Bełchatowa. Każda z tych osób ma na swoim koncie wybitne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej, ochrony dziedzictwa kultury lub upowszechniania kultury. Prezydent Mariola Czechowska przeznaczyła na ten cel 20 tys. zł.
 
- Warto wspierać tych, którzy przy okazji realizacji swojej pasji, tworzą coś, co służy również innym. To wspaniale, że w Bełchatowie jest tylu młodych artystów, którzy chcą się realizować poprzez sztukę i tworzyć historię naszego miasta. Stypendium ma być wyrazem uznania dla ich osiągnięć – mówi Mariola Czechowska, prezydent Bełchatowa.
 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2020