Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

 

Osoby, które chciałby ubiegać się o stypendium sportowe, powinny złożyć wypełniony wniosek w terminie do 15 października każdego roku. Wnioski dotyczące nagród mogą być złożone w dowolnym terminie. 

 

Każdego roku prezydent Miasta Bełchatowa przyznaje nagrody pieniężne i wyróżnienia dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej (regulamin poniżej). Trenerzy oraz inne osoby wyróżniające się osiągnięciami w działalności sportowej mogą składać wnioski w dowolnym terminie. Jednak najlepiej wspomniane dokumenty złożyć do końca października. Zazwyczaj nagrody wręczane są podczas inaguracji roku sportowego, który przypada koniec roku. 

 

Wnioski, które można popbrać z załącznika poniżej, trzeba złożyć w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu (budynek przy ul. Kościuszki 15).

Osoby ubiegające się o stypendium sportowe zobowiązane są do uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł i dołączenia potwierdzenia wniesionej opłaty do wniosku.

Rachunek opłaty skarbowej Urzędu Miasta Bełchatowa:

87 1020 3916 0000 0402 0299 8490

Tytuł wpłaty: opłata skarbowa

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl