Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Herb miast AubergenvilleFrancuskie Aubergenville jest pierwszym miastem partnerskim Bełchatowa. Protokół przyjaźni został podpisany z nim w 1997 roku, pod egidą Światowej Federacji Miast Partnerskich. Aubergenville jest malowniczym miastem położonym w dolinie Sekwany, w bliskim sąsiedztwie Paryża. W 1952 roku stało się siedzibą zarządu firmy Renault. Od tego momentu nastąpił dynamiczny rozwój społeczny, infrastrukturalny i gospodarczy tego miasta.

 

 

Partnerzy współpracują głównie w zakresie: nauki i oświaty, opieki socjalnej, kontaktów młodzieży oraz wymiany kulturalnej mieszkańców obydwu miast. Szczególny nacisk położyli na kontakty z mieszkańcami, wymianę językową i kulturalną. 

 

Oficjalna strona miasta Aubergenville

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl