Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Alcobaça to portugalskie miasto, z którym Bełchatów porozumienie o współpracy partnerskiej podpisał 20 sierpnia 2009r. To portugalskie miasto usytuowane jest między oceanem, a górami, w dolinie rzek Alcoa i Baça, od których pochodzi nazwa miasta. W Alcobaçie znajduje się największy kościół w Portugalii, wybudowany w początkach XII w., wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO.

 

Miasto słynie przede wszystkim z ceramiki, wyrobów ze szkła i drewna, a także z sadownictwa. Latem Alcobaça jest otwarta dla turystów licznie odwiedzających to urokliwe miasto. W promieniu około 40 kilometrów od Alcobaçy znajduje się Fatima – miejsce wielu pielgrzymek katolickich, ośrodek kultu maryjnego.

 

Współpraca pomiędzy partnerami będzie obejmować głównie działania o charakterze społeczno-kulturalnym, a także edukacyjnym, sportowym i rekreacyjnym. Ponadto Bełchatów i Alcobaça zamierzają dzielić się doświadczeniami w zakresie administracji, opieki społecznej i ochrony zdrowia oraz rozwoju gospodarki.

 

Oficjalna strona miasta Alcobaça

 

 

Myślenice są jedynym polskim miastem partnerskim Bełchatowa. Umowa o współpracy podpisana została z nimi w sierpniu 2003 roku. Miasto to położone jest w bardzo atrakcyjnym turystycznie regionie kraju, 30 km od Krakowa. Ze względu na usytuowanie przy tzw. „zakopiance”, umożliwiającej szybkie połączenie komunikacyjne z Krakowem, Myślenice coraz częściej stają się zapleczem rekreacyjnym i mieszkaniowym dla tego dużego miasta.

 

Są również miastem o bogatej kulturze. Corocznie odbywają się tam imprezy kulturalne o międzynarodowym zasięgu takie jak: warsztaty artystyczne, festiwal Anioły.

 

Wydarzenia te, a także duża liczba miejscowych twórców z pokaźnym dorobkiem artystycznym, stwarzają bogatą ofertę wymiany kulturalnej dla mieszkańców obydwu miast.

 

Oficjalna strona miasta Myślenice

Podobnie jak z litewskimi Taurogami, wygląda partnerstwo Bełchatowa z Sowieckiem, miastem położonym w Obwodzie Kaliningradzkim. Miasto posiada wielofunkcyjną bazę gospodarczą i rozwiniętą dziedzinę socjalno-kulturalną. W strukturze produkcji przemysłowej ponad połowę stanowi produkcja fabryki papierniczo-celulozowej. Podpisana w grudniu 2001 roku umowa z rosyjskim miastem, jest umową trójstronną, w której obok Bełchatowa i Sowiecka, są także litewskie Taurogi.

 

W ramach zawartej umowy, miasta postawiły na wspieranie przedsiębiorczości, jak również racjonalne wykorzystanie inwestycji realizowanych na rzecz rozwoju gospodarki regionalnej. Obecnie współpraca opiera się na wspólnym uczestnictwie w spotkaniach i konferencjach, nie tylko o charakterze gospodarczym, ale również edukacyjnym i kulturalnym.

 

Oficjalna strona miasta Sowieck

Umowa o współpracy podpisana została z Csongrádem w czerwcu 2005 roku. Mówi się o nim, jako o mieście wody, parków, a także nowych możliwości. To małe miasteczko leży przy ujściu rzek Körös i Cisy, 130 km od Budapesztu, 20 minut drogi od autostrady M5. W mieście harmonijnie łączy się ze sobą życie gospodarcze, spokojna atmosfera oraz żwawe i otwarte życie kulturalne. Miasto i region Csongrád zamieszkuje 26 tys. mieszkańców.

 

Duża powierzchnia terenów zielonych i ciepły, słoneczny klimat, stwarzają dogodne warunki dla rozwoju rolnictwa, ogrodnictwa, a także produkcji wina. Bliskie usytuowanie w dorzeczach rzek Cisa i Körös przyczyniły się do hodowli ryb oraz rozwoju turystyki. W Csongrádzie dobrze funkcjonują zakłady przemysłowe, handel i usługi. Łączna liczba podmiotów gospodarczych działających na terenie miasta wynosi ok. 1400, z czego ponad 400 stanowią przedsiębiorstwa joint ventures. Współpraca pomiędzy Csongradem a Bełchatowem ma charakter kulturalny, oświatowy oraz gospodarczy.

 

Oficjalna strona miasta Csongrád

Bełchatów współpracuje również z miastem zza wschodniej granicy. Taurogi, z którymi umowa została podpisana w sierpniu 2001 roku, znane jest większości Polaków ze stron sienkiewiczowskiego „Potopu”. Na jego terenie znajdują się duże zakłady ceramiczne i dobrze rozwija się przemysł drzewny.

 

Wspólnie z litewskim partnerem, samorząd Bełchatowa pragnie rozwijać współpracę na gruncie gospodarczym, w zakresie budowy samorządności, ochrony środowiska, kultury i edukacji. Już kilkakrotnie doszło do spotkań pomiędzy przedsiębiorcami obydwu miast. Polsko-litewskie rozmowy biznesowe, organizowane za pośrednictwem przedstawicieli władz Taurogów i Bełchatowa, pozwoliły nie tylko na wymianę doświadczeń, ale zaowocowały również bezpośrednią współpracą przedsiębiorców.

 

Oficjalna strona miasta Taurogi

 

Francuskie Aubergenville jest pierwszym miastem partnerskim Bełchatowa. Protokół przyjaźni został podpisany z nim w 1997 roku, pod egidą Światowej Federacji Miast Partnerskich. Aubergenville jest malowniczym miastem położonym w dolinie Sekwany, w bliskim sąsiedztwie Paryża. W 1952 roku stało się siedzibą zarządu firmy Renault. Od tego momentu nastąpił dynamiczny rozwój społeczny, infrastrukturalny i gospodarczy tego miasta.

 

Partnerzy współpracują głównie w zakresie: nauki i oświaty, opieki socjalnej, kontaktów młodzieży oraz wymiany kulturalnej mieszkańców obydwu miast. Szczególny nacisk położyli na kontakty z mieszkańcami, wymianę językową i kulturalną. 

 

Oficjalna strona miasta Aubergenville

Nowograd Wołyński to ukraińskie miasto, z którym Bełchatów współpracuje od 2011 roku. Położone jest w centralnej części kraju, nad rzeką Słucz w Obwodzie Żytomierskim, ok. 218 km. na zachód od Kijowa. Nowograd Wołyński to ośrodek przemysłowo-handlowy regionu rolniczego (uprawia się tu pszenicę, jęczmień i len). Działa tu również przemysł maszynowy i spożywczy. Miasto słynie z wypieku pieczywa, wyrobu produktów mięsnych, produkcji lekarstw, odzieży, mebli i wyrobów z drewna, maszyn oraz wyrobów budowlanych.

Malownicze krajobrazy, unikalne zabytki i ciekawa architektura sprawiają, iż miasto nazywane jest perłą ukraińskiego Polesia. Rokrocznie organizowany jest tutaj Międzynarodowy Festiwal Literatury i Sztuki „Łesiny Dżerela” na cześć wybitnej poetki i dramatopisarki - Łarysy Kosacz, znanej powszechnie jako Łesia Ukrainka, która urodziła się w Nowogradzie Wołyńskim.


Bełchatów pragnie rozwijać współpracę z ukraińskim partnerem na gruncie gospodarczym, umożliwienia wzajemnych kontaktów mieszkańcom miast, wymiany kulturalnej i sportowej młodzieży oraz realizacji wspólnych projektów samorządów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

 

Oficjlana strona miasta Nowograd Wołyński

Jużnoukraińsk to miasto w Obwodzie Mikołajowskim, leżące na południu Ukrainy nad Morzem Czarnym, na wschód od Okręgu Odeskiego, o powierzchni 24,4 km². Miasto liczy 39,7 tys. mieszkańców i jest jednym z najmłodszych na Ukrainie (w 1987 r. uzyskało prawa miejskie). Bełchatów współpracuje z Jużnoukraińskiem od 2011 roku.

 

Miasto ma dobrze rozwiniętą sieć dróg, a połączenia autobusowe pozwalają na swobodny kontakt z Kijowem, Żytomierzem, Gomelem, Zaporożem czy Krzyworoskiem. W Jużnoukraińsku działa sześć przedsiębiorstw przemysłowych, w głównej mierze związanych z produkcją oraz redystrybucją energii elektrycznej oraz wykonawstwem robót o charakterze przemysłowym. Dominującą gałęzią gospodarki jest przemysł.

 

Rozwój miasta nastąpił w latach 70. XX wieku i miało to bezpośredni związek z budową elektrowni atomowej. Obecnie Południowo-Ukraińska Elektrownia Atomowa wchodzi

w skład państwowego przedsiębiorstwa pn. Narodowa Kompania Energetyki Atomowej „Energoatom”, które zajmuje się produkcją energii elektrycznej i cieplnej. Jest to druga, co do wielkości, elektrownia atomowa na Ukrainie.

 

Bełchatów i Jużnoukraińsk posiadają bardzo dobrze rozwiniętą branżę energetyczną, a samorządy lokalne mają doświadczenie w stwarzania przyjaznego klimatu dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto miasta zainteresowane są współpracą w zakresie realizacji projektów w sferach rozwoju turystyki i gospodarki komunalnej.

 

Oficjalna strona miasta Jużnoukraińsk

Wielka Pardubicka, wyścig żużlowy o “Złoty Kask” i pierniki to najbardziej rozpoznawalne symbole Pardubic – czeskiego miasta, z którym Bełchatów nawiązał współpracę w 2009 roku, przy okazji realizacji międzynarodowego projektu pn. „Wyprawa Grupy Wyszehradzkiej”, dofinansowanego z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Umowa partnerska pomiędzy miastami zawarta została w październiku 2015 roku.


Pardubice liczą ponad 90 tysięcy mieszkańców i są położone u zbiegu dwóch rzek: Łaby i Chrudimki, ok. 100 km. na wschód od Pragi. W mieście funkcjonuje głównie przemysł chemiczny, elektromaszynowy i elektrotechniczny. Centrum Pardubic stanowi zabytkowy rynek z dużą liczbą domów mieszczańskich, które powstawały na przestrzeni kilku wieków, ratusz i słynna „Zielona Brama” z pozostałościami dawnej fortyfikacji miasta. Turystów z pewnością zaciekawią takie obiekty jak: pardubicki zamek, późnogotycki kościół św. Bartłomieja, Muzeum Piernika i Bajek czy też barokowy Dom u Jonasza, gdzie można znaleźć ekspozycję Galerii Wschodnioczeskiej.

 

W ramach współpracy podejmowane są przede wszystkim działania o charakterze społeczno-kulturalnym i sportowym. Miasta uczestniczą również w spotkaniach i konferencjach o charakterze turystycznym i gospodarczym, jak również realizują projekty międzynarodowe dofinansowane ze środków zewnętrznych.


Oficjalna strona miasta Pardubice

Bełchatów współpracuje z czeskim miastem Děčín od 2009 roku, a kontakty zostały nawiązane przy okazji realizacji projektu pn. „Urzędnik administracji w Grupie Wyszehradzkiej – wymiana doświadczeń“, który otrzymał dofinansowanie z Międzynarodo-wego Funduszu Wyszehradzkiego.

 

Děčín to najniżej położone miasto w północnych Czechach, nad brzegiem rzeki Łaby, na skraju przepięknego regionu „Czeska Szwajcaria“. Występuje tu dobrze rozwinięty przemysł maszynowy, poligraficzny i chemiczny. Miasto słynie ze wspaniałej architektury, a do najważniejszych zabytków zaliczyć mozna: wybudowany w XII wieku zamek, późnogotycki most, barokowy kościół czy też secesyjną synagogę.

 

Bełchatów i Děčín są zainteresowane rozwijaniem współpracy poprzez podejmowanie wspólnych działań o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i sportowym, jak również dzielić się doświadczeniami w zakresie rozwoju gospodarki, ochrony srodowiska i administracji.

 

Oficjalna strona miasta Děčín

Słowackie miasto Považská Bystrica położone jest nad rzeką Wag, 175 km na północny wschód od Bratysławy. Liczy ponad 42 tys. mieszkańców i zewsząd otoczone jest łańcuchami górskimi Strážovské Vrchy i Javorniky. Ze słowackim miastem Bełchatów współpracuje od 2009 roku.

 

Historia Považskiej Bystricy jest ściśle związana z zamkiem znajdującym się na wzgórzu, zlokalizowanym w bezpośredniej bliskości miasta. Na przestrzeni wieków zamek był niszczony przez pożary, trzęsienia ziemi i wojny. Do chwili obecnej zachowały się mury obronne i szczątki wież, które zostały przyjęte jako herb miasta. Považská Bystrica jest siedzibą wielu instytucji rządowych, organizacji pozarządowych oraz banków. Zróżnicowane ukształtowanie terenu i sprzyjający klimat zachęcają do uprawiania sportów, jazdy na rowerze, wspinaczki i pieszych wędrówek górskich po Narodowym Rezerwacie Przyrody Doliny Manin – wspaniałym pomniku przyrody.

 

Poza licznymi urokami krajobrazu naturalnego w mieście znajduje się wiele ciekawych zabytków, takich jak m.in. Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, Kaplica Świętej Heleny, ogromny pomnik pomnik upamiętniający ofiary II Wojny Światowej czy też zlokalizowany w pobliżu miasta Dworek w Jasenicy z ciekawą wystawą etnograficzną.

 

Bełchatów i Považská Bystrica współpracują przy realizacji projektów międzynarodowych dofinansowanych z funduszy zewnętrznych, jak również wymieniają się informacjami i spostrzeżeniami m.in. z dziedziny kultury, sportu i zdrowia.

 

Oficjalna strona miasta Považská Bystrica

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2022

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl