Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Prof. dr inż. Zbigniew Kozłowski, Generalny Projektant KWB Bełchatów, problematyką eksploatacji złóż węgla brunatnego Bełchatów zajął się już w 1962 roku, a w roku 1967 opracował kompleksową koncepcję zagospodarowania złoża Bełchatów. Jego upór i zaangażowanie w tę tematykę spowodowały, że 1-go września 1971 roku został powołany na stanowisko Generalnego Projektanta KWB „Bełchatów”, a 9-go marca 1973 roku zaaprobowane zostały decyzją Prezydium Rządu prace przygotowawcze do budowy Kopalni "Bełchatów" i Elektrowni "Bełchatów". Prof. dr inż. Kozłowski pozostawał i pozostaje w stałym kontakcie z KWB Bełchatów i miastem Bełchatów. W trakcie trwania inwestycji służył jej swą rozległą wiedzą, na bieżąco uzupełniał swą wizję, wprowadzając szereg ulepszeń i nowych rozwiązań.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl