Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Jan Paweł II (Karol Józef Wojtyła), ur. 1920, papież od 16 X 1978; filozof, teolog, dramatopisarz, poeta; urodzony w Wadowicach na Podkarpaciu; od 1938 studiował filologię polską na UJ; podczas II wojny światowej pracował fizycznie m.in. w kamieniołomach w Krakowie, jednocześnie 1941–45 przygotowując się do kapłaństwa (tajna nauka w seminarium w Krakowie); 1946 przyjął święcenia kapłańskie; 1946–48 studiował na Papieskim Uniwersytecie Św. Tomasza z Akwinu w Rzymie; od 1954 wykładał na Wydziale Teologii UJ i na Wydziale Filozofii KUL, od 1956 zast. prof. i kier. Katedry Etyki KUL; od 1958 biskup, od 1963 arcybiskup metropolita krak.; uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II; od 1967 kardynał; pełnił funkcje przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski do spraw Nauki Katolickiej oraz Rady Naukowej Episkopatu Polski. 1 maja 2011 roku odbyła się beatyfikacja Jana Pawła II.

 

W myśli filozoficznej Jana Pawła II najważniejsza jest problematyka osoby ludzkiej. 
Zajmował się: podstawami etyki (Zagadnienie podmiotu moralności 1991), istotą miłości oblubieńczej (Miłość i odpowiedzialność 1960), antropologią filozoficzną (Osoba i czyn 1969), podkreślając szczególną godność osoby ludzkiej. W tym też duchu podejmował niektóre problemy teologiczne (U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II 1972), rozwijane po 1978 w encyklikach doktrynalnych (m.in. Redemptor hominis 1979, Dives in misericordia 1980, Dominum et Vivificantem 1986, Veritatis splendor 1993, Evangelium vitae 1995), społ. (Laborem exercens 1981, Sollicitudo rei socialis 1987, Centesimus annus 1991) i in. dokumentach papieskich (m.in. w adhortacjach Familiaris consortio 1981 i Christifideles laici 1988).

Pontyfikat Jana Pawła II charakteryzował się otwarciem na dialog ze światem: liczne pielgrzymki zagr. — 92 (2000), podczas których odwiedził ponad 120 krajów, mediacje w sporach międzynarodowych, apele o pokój — orędzia na Świat. Dzień Pokoju, wspólne modlitwy z przedstawicielami innych wyznań i religii (m.in. Asyż 1986, 1993, Warszawa 1989), audiencje. Wśród podróży duszpasterskich Jana Pawła II szczególne znaczenie dla Polaków miały pielgrzymki do Polski (1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997, 1999). 24 XII 1999 papież zainaugurował obchody Wielkiego Jubileuszu Roku Świętego 2000 (zamknięte 6 I 2001).

Działalność Ojca Św. Jana Pawła II odznaczała się troską o czytelność nauki i świadectwa Kościoła we współczesnym świecie (rozważania Przekroczyć próg nadziei 1994), a do jej głównych wątków należała obrona i uzasadnienie katolickich zasad moralnych (cykl katechez na temat teologii ciała oraz Wyznania wiary prowadzonych podczas audiencji generalnych); dalsze dokonania pontyfikatu: reforma prawa kanonicznego 1984, nowy Katechizm Kościoła katolickiego (1992, wyd. pol. 1995 — pierwszy od Soboru Trydenckiego), reorganizacja Kurii Rzym., liczne kanonizacje i beatyfikacje. Twórczość literacka Jana Pawła II (wyd. gł. pod pseud. Andrzej Jawień) obejmuje wiersze, medytacyjne poematy o problematyce etyczno-rel., dramaty (Przed sklepem jubilera, wyst. 1981, Brat naszego Boga, wyst. 1980, poświęcony życiu św. Adama Chmielowskiego); wybór utworów Poezje i dramaty (1980). W 1981 na życie papieża dokonano nieudanego zamachu (ciężko ranny, 13 V). W 1993 odznaczony Orderem Orła Białego. M. MALIŃSKI Życiorys Karola Wojtyły, Warszawa 1987; Encyklopedia katolicka, t. 7, Lublin 1997.

Uchwałą Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 30.10.2003 r. Jan Paweł II został honorowym obywatelem naszego miasta. Decyzją Stolicy Apolskiej błogosławiony Jan Paweł II został Patronem Miasta Bełchatowa. Uroczystości związane z nadaniem patronatu odbyły się 21 października 2012 roku.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl