Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Prof. dr hab. inż. Maciej Pawlik przeszedł wszystkie szczeble kariery akademickiej, uzyskując stopień doktora nauk technicznych w 1969 r. i stopień doktora habilitowanego w 1981 roku. W 1990 r. odebrał z rąk Prezydenta RP tytuł naukowy profesora, a od 1993 r. jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Elektroenergetyki PŁ, pełniąc już czwartą kadencję funkcję dyrektora tego Instytutu. W latach 1983 - 90 był prodziekanem i dziekanem Wydziału Elektrycznego PŁ. W czasopismach krajowych i zagranicznych oraz w materiałach krajowych i międzynarodowych konferencji naukowo-technicznych opublikował 165 oryginalnych prac naukowych z dziedziny elektrowni i gospodarki elektroenergetycznej.


Jest też autorem bądź współautorem ok. 110 niepublikowanych opracowań naukowo-badawczych i ekspertyz dla potrzeb energetyki, przemysłu i gospodarki narodowej. Pełni szereg odpowiedzialnych funkcji z wyboru i za swą działalność uzyskał siedmiokrotnie Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, jest też laureatem Nagrody Łódzkiego Towarzystwa Naukowego za rok 2000. Został także odznaczony m.in. Honorową Odznaką Miasta Łodzi, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej Wraz z rozpoczęciem procesu projektowego największej krajowej elektrowni, prof. M. Pawlik nawiązał w 1975 r. kontakt i prowadzi do dnia dzisiejszego owocną współpracę z Elektrownią Bełchatów. Był negocjatorem porozumienia o współpracy Politechniki Łódzkiej z Elektrownią Bełchatów i z Kopalnią Węgla Brunatnego Bełchatów. Od 1975 r. pełnił funkcję z-cy pełnomocnika, a od. 1981 r. - pełnomocnika JM Rektora PŁ d/s Zagłębia Górniczo-Energetycznego Bełchatów. Po objęciu stanowiska dyrektora Instytutu pełnomocnictwo to przekazał dr hab. J. Skierskiemu, kontynuując - jako specjalista z dziedziny elektrowni - wszechstronną współpracę, zwłaszcza z Elektrownią Bełchatów. Pod jego kierownictwem i przy bezpośrednim współudziale zostało wykonanych ponad 40 prac naukowo - badawczych dla potrzeb najpierw projektowania, a potem eksploatacji elektrowni Bełchatów. W pierwszym okresie prace dotyczyły rozwiązań projektowych układu elektrycznego (wyprowadzenia mocy i układów potrzeb własnych) i znalazły swój wyraz w ostatecznym kształcie przyjętych projektów. Począwszy od 1980 r., prace były poświęcone przygotowaniu eksploatacji Elektrowni Bełchatów i dotyczyły kompleksowej oceny niezawodności i dyspozycyjności bloków 360 MW nowej generacji oraz prognozowania awaryjności dla potrzeb planowania remontów oraz modernizacji urządzeń i układów.

Prof. M. Pawlik brał także czynny udział w procesie przygotowania inwestycji Elektrowni Bełchatów II, wykonując analizy i oceny koncepcji rozwiązań projektowych i uczestnicząc także aktywnie w pracach Rady Naukowo-Technicznej. Za osiągnięcia w dziedzinie przygotowania eksploatacji tej największej w kraju elektrowni prof. M. Pawlik został - na wniosek Dyrekcji Elektrowni - odznaczony: w 1982 r. -Srebrnym Krzyżem Zasługi, w 1983 r. - Honorową Odznaką „Za zasługi dla Woj. Piotrkowskiego" i w 1987 r. - Złotą Odznaką „Zasłużony dla Energetyki". W 1988 r. został wyróżniony pamiątkowym medalem „Budowniczemu Elektrowni Bełchatów", w 1993 r. medalem „Za wkład pracy w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji centralnej Budowa Elektrowni Bełchatów 12x360 MW" i w 2000 r. - medalem "25 -lecia Elektrowni Bełchatów". Decyzją Rady Miejskiej w Bełchatowie prof. Pawlik otrzymał również tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bełchatowa.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl