Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Kontakty Honorowego Obywatela Miasta Bełchatowa - Jeana - Claude Versyck’a z Polską rozpoczęły się w 1980 roku, kiedy to założył on w Aubergenville stowarzyszenie „Amitie Aubergenville Pologne”. Będąc prezesem tegoż stowarzyszenia organizował zbiórki żywności i odzieży, które w ramach pomocy charytatywnej dostarczał do Polski.

 

W roku 1997 był inicjatorem powołania Komitetu Partnerstwa Aubergenville – Bełchatów i w ramach tej organizacji przejął odpowiedzialność za bezpośrednie kontakty z Bełchatowem. Od tego czasu niestrudzenie działał na rzecz współpracy zaprzyjaźnionych miast. Z jego inicjatywy rozwinęły się kontakty młodzieży szkół średnich, wymiana grup artystycznych i zawodowych, ośrodków terapii dla niepełnosprawnych, możliwe stało się odbywanie staży przez naszych mieszkańców na terenie Aubergenville. Jean Claude Versyck przez długi czas pozostawał w ścisłym kontakcie z Ambasadą Polską we Francji i przy jej udziale organizował „Dni Polskie”, w trakcie których promowane były polskie filmy, malarstwo i gastronomia.

 

Jean - Claude Versyck zmarł 28 stycznia 2022 r., w wieku 84 lat.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl