Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Pani Jadwiga Nadana przez całe swe życie związana jest z Bełchatowem. W trakcie pracy zawodowej w służbie zdrowia aktywnie udzielała się w pracach organizacji społecznych między innymi Ligi Kobiet. W roku 1979 postanowieniem Rady Narodowej Miasta i Gminy Bełchatów wpisana została do księgi zasłużonych dla Miasta i Gminy Bełchatów. Po przejściu na emeryturę nadal aktywnie pracuje społecznie, ukierunkowując swe działania na propagowanie historii Bełchatowa. Aktywnie uczestniczy w pracy Stowarzyszenia Przyjaciół Bełchatowa, przewodniczyła Komisji Historycznej, która z jej inicjatywy podjęła szereg przedsięwzięć mających na celu utrwalenie śladu przeszłości miasta, wizerunków zasłużonych Bełchatowian. Była współorganizatorem wielu imprez o charakterze patriotyczno – kulturalnym, za co wyróżniona została odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, posiada również odznaczenia państwowe.

 

Rada Miejska w Bełchatowie Jadwigę Nadana wyróżniła tutułem Honorowego Obywatela Miasta Bełchatowa.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl