Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Franciszek Zochniak 2Uchwałę w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Bełchatowa Franciszkowi Zochniakowi miejscy radni przyjęli 24 października 2013 roku – podczas XLI Sesji Rady Miejskiej. Tytuł ten trafił do niego za wyjątkowe zasługi – troskę, pamięć i pielęgnowanie historii Bełchatowa. „Swoją postawą Pan Franciszek Zochniak kultywuje pamięć o bohaterach, którzy oddali życie i zdrowie w imię miłości do Ojczyzny, uczy tym samym młode pokolenie bycia prawdziwym oddanym patriotą.” – czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały.

 

Franciszek Zochniak urodził się 23 marca 1923 roku w Kociszewie. Wybuch II wojny światowej zastał go w jego ukochanym Bełchatowie. W strukturach Armii Krajowej działał pod pseudonimem Medyk. Służył w obwodzie łaskim, w placówce Bełchatów. Pod przykrywką pracy w Składzie Aptecznym Pasikowskich przy ulicy Kościuszki, naprzeciwko Urzędu Miasta i niemieckiej Żandarmerii, obserwował i raportował swojemu dowódcy Eugeniuszowi Szubertowi wszystko, co udało mu się wychwycić.

 

Po wojnie Medyk utrzymywał stały kontakt z członkami AK. Nieustannie pielęgnował pamięć o swych towarzyszach broni. Od 9 października 1990 roku był członkiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, działał w Komisji Rewizyjnej, a w latach 1997-2016 sprawował funkcję prezesa w bełchatowskim kole. Na stopień kaprala awansowano go 8 maja 1997 roku, na podporucznika - 17 listopada, z kolei 8 stycznia 2003 roku został porucznikiem.


Śmiało można powiedzieć, że patriotyzm Franciszka Zochniaka był wielowymiarowy. Jego zaangażowanie w sprawy małej ojczyzny wcale nie było mniejsze od tego na poziomie krajowym. Przez całe życie związany był z Bełchatowem.
Nieprzerwanie pracował na rzecz mieszkańców miasta, szczególnie młodych, których zarażał miłością do ojczyzny i regionu. Co ważne, Franciszek Zochniak każdego dnia pokazywał, co to znaczy być patriotą, niezależnie od tego, jak układały się wewnątrzpaństwowe relacje społeczno-polityczne. Nieprzerwanie pielęgnował historię o naszym mieście, o tych ludziach, którzy je tworzyli, a także tych, którzy o nie walczyli. Przy każdej sposobności z niezwykłą starannością przywoływał bohaterów tych trudnych i tragicznych dni, często zapominając o sobie i swoim wkładzie.


Za swą patriotyczną postawę decyzją Prezesa Rady Ministrów z 2001 roku Franciszkowi Zochniakowi przyznano tytuł „Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny”. To nie jedyne wyróżnienie dla bełchatowianina. Wśród najważniejszych odznaczeń Franciszka Zochniaka wymienić należy Złoty Krzyż Zasługi i Krzyż Armii Krajowej.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl