Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Uchwałę w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Bełchatowa Bronisławie Hannie Hellwig-Stańczuk radni przyjęli 29 sierpnia 2013 roku - podczas XXXIX Sesji Rady Miejskiej. Tytuł ten trafił do niej za wyjątkowe zasługi – pamięć i kultywowanie dziejów Bełchatowa choć na stałe mieszka w stolicy.

 

Bronisława Hanna Hellwig-Stańczuk – przedstawicielka zasłużonej dla naszego miasta rodziny; córka Janiny Dyga-Hellwig i Bronisława „Bruno” Hellwiga – żołnierza Armii Krajowej, batalionu Parasol. Obecnie 68 lat. Urodziła się 25 września 1945 r. w Warszawie – dwa miesiące po śmierci swojego ojca, który zmarł po operacji wymuszonej skutkami udziału w walkach o wyzwolenie Warszawy podczas II wojny światowej. Bronisława Hanna Hellwig-Stańczuk przez wiele lat była pracownikiem Ambasady Belgii mieszczącej się w Warszawie, gdzie pracowała jako tłumacz przysięgły języka francuskiego. Obecnie przebywa na emeryturze.

 

Początki aktywności Hellwig-Stańczuk na rzecz Bełchatowa sięgają lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Zaś od 2004 r. utrzymuje ona systematyczny kontakt z bełchatowskim Muzeum Regionalnym, które mieści w dawnej siedzibie rodowej Hellwigów. Zbiory muzeum wzbogaciły się wieloma pamiątkami rodzinnymi Hellwigów z okresu Dwudziestolecia Międzywojennego, które placówce przekazała Pani Hanna Hellwig-Stańczuk. Wśród podarowanych rzeczy są także pamiątki po ppor. Bronisławie Karolu Hellwigu ps. „Bruno”.

 

Bronisława Hanna Hellwig-Stańczuk jest także autorką książki „Bruno z Parasola”, gdzie oprócz historii o swoim ojcu i rodzinie zawiera wiele informacji o naszym mieście, jego mieszkańcach czy ich związkach z rodziną Hellwigów. Hellwig-Stańczuk na zaproszenie prezydenta miasta uczestniczy w miejskich uroczystościach patriotycznych. Chętnie bierze też udział w spotkaniach o charakterze edukacyjnym z uczniami bełchatowskich szkół. Jest fundatorką jednej z nagród w Regionalnym Przeglądzie Piosenki Patriotycznej oraz Przewodniczącą Kapituły Medalu Honorowego im. ppor. Bronisława Karola Hellwiga „Męstwa i czyn” wręczanego młodym bełchatowianom za wyjątkowe męstwo i postawę życiową.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl