Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

 

belchatow 5422W miejscu obecnego kościoła stał dawniej kościół drewniany (pw. św. Jacka), ufundowany w 1617 roku przez niegdysiejszych właścicieli Bełchatowa - Zofię i Mikołaja Kowalewskich, herbu Prus III. Przy świątyni wybudowany  został  klasztor, w którym do 1864 roku siedzibę miał zakon franciszkanów. Po powstaniu styczniowym zakonników wywieziono do Kalisza. W I połowie XVII wieku, kolejni właściciele Bełchatowa - Rychłowscy, herbu Nałęcz, dobudowali kaplicę - pw. Najświętszej Panny Marii i pw. św. Franciszka.

 

W 1731 roku konsekrowano murowany kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Świątynia stała się  kościołem  parafialnym  w 1893 roku. Budynek kościoła w stylu późnobarokowym, murowany o jednej nawie, na planie prostokąta. We wnętrzu kościoła znajduje się drewniany ołtarz Matki Boskiej Pocieszeniaz I połowy XVIII wieku. W ołtarzu głównym na uwagę zasługuja cztery późnobarkowe XVIII-wieczne rzeźby drewniane, m.in. figura przedstawiająca ukrzyżowanego Chrystusa. 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl