Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Budowa szpitala rozpoczęła się w roku 1979 / fot. Główna Biblioteka Lekarska

35 lat temu, w październiku 1986 roku, szpital rejonowy w Bełchatowie przyjął pierwszego pacjenta. W tamtych latach bełchatowska lecznica była największą placówką w kraju. Choć jeszcze kilkanaście lat wcześniej wybudowanie szpitala w małym, prowincjonalnym wówczas miasteczku, wydawało się czymś niemożliwym do zrealizowania.Na początku lat siedemdziesiątych, kiedy bełchatowskie zagłębie węglowo-energetyczne było dopiero w powijakach, nikt nie przypuszczał, że w niedalekiej przyszłości wybudowany zostanie tu największy wówczas szpital w Polsce. Decyzja o powstaniu kopalni i elektrowni z pewnością dyskusję na ten temat ułatwiła, jak to się jednak stało, że w lecznicy - przewidzianej na 610 łóżek - w ostatecznym założeniu miało ich być nawet 950?


Wpływ na to miały z pewnością przewidywania, że w połowie lat osiemdziesiątych w obydwu zakładach kombinatu zatrudnionych będzie około 30 tys. osób, a co za tym idzie - liczba mieszkańców Bełchatowa może przekroczyć 50 tys. Argument ten sam w sobie był jednak niewystarczający. W grę bowiem wchodziła rywalizacja między partyjnymi działaczami w naszym mieście oraz pobliskim Piotrkowie Trybunalskim. Jednak w 1977 roku oficjalnie ogłoszono, że Bełchatów będzie mieć swoją lecznicę. Bez wątpienia znaczenie miała także współpraca, jaką bełchatowska kopalnia nawiązała z łódzką Akademią Medyczną już na początku lat siedemdziesiątych. Na jednym z nieoficjalnych spotkań postanowiono ponoć, że w Bełchatowie miałaby powstać ogromna placówka medyczna – Szpital Zapasowy Układu Warszawskiego, w której na wypadek konfliktu zbrojnego leczeni mieliby być żołnierze wszystkich państw układu. Fakt, że placówka miała być medycznym zapleczem wojskowym, pociągnął za sobą pewne wymagania, jakie postawiono przed architektami. Chodzi między innymi o osobne i niezależne podłączenia do sieci wodociągowej i ciepłowniczej.


Dodatkowym utrudnieniem było znalezienie odpowiedniej firmy budowlanej, który po pierwsze podjąłby się tak dużego przedsięwzięcia, a po drugie wszystkie roboty będą przeprowadzone tak, jak należy (co w czasach „słusznie minionych” graniczyło niemal z cudem). Udało się dopiero po zagwarantowaniu wykonawcy lukratywnego kontraktu w Iraku.


Sama budowa ruszyła w 1979 roku. Co ciekawe, do planowanych 950 łóżek, dołożono także opcję zapewnienia możliwości leczenia kolejnych 350 pacjentów – oczywiście w razie potrzeby. Żeby mieć lepsze wyobrażenie, jak ogromna to skala, przypomnijmy, że w łódzkim szpitalu Kopernika jednocześnie hospitalizowanych mogło być „zaledwie” 700 osób.


Plan był prosty – za pięć lat szpital przyjmie pierwszego pacjenta, jednak ze względu na trudną sytuację gospodarczą w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych, terminu nie udało się dotrzymać. Całkowite ukończenie części budynku przeznaczonego na poradnie pozwoliło w lipcu 1984 r. uruchomić Przychodnię Przyszpitalną z poradniami specjalistycznymi, które bardzo szybko rozpoczęły pracę. Uruchomiono również całodobowe dyżury ambulatorium chirurgicznego dla rejonu ZOZ Bełchatów. Dyrektorem naczelnym szpitala został wówczas Dr. Józef Zochniak.Rok 1985 i 1986 to czas intensywnego kompletowania i wyposażania Szpitala w sprzęt.

 

Ostatecznie pierwsze oddziały (neurologicznym, dermatologicznym, chirurgii ogólnej, anestezjologii i intensywnej opieki medycznej oraz z Blokiem operacyjnym ) rozpoczęły pracę 9 października 1986 r.
Dziś, po 25 latach, w Szpitalu wojewódzkim im. Jana Pawła II, działa 26 oddziałów szpitalnych, zakład opiekuńczo-leczniczy, a także37 poradni specjalistycznych, które od 2000 roku zostały włączone w strukturę organizacyjną oddziałów szpitalnych o tym samym profilu. Dzięki temu bełchatowianie mają zapewnioną opiekę stacjonarną z pełnym zapleczem diagnostycznym.

 

AP
Źródła:
szpital-belchatow.pl
Analiza działalności Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie za lata 2003-2005, praca zbiorowa pod red. E. Zaleskiej
Kronika szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            fot. Główna Biblioteka Lekarska

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl