Wnioski do pobrania | ePUAP - Załatw sprawę w urzędzie | Kontakt i lokalizacja wydziałów UM | Deklaracja dostępności | Tekst łatwy do czytania (ETR)

joombig banner rotation images

Menu

Pomnik św. Jana Pawła II przy ul. Kościuszki, w pobliżu parafii pw. Narodzenia NMP

 Choć św. Jan Paweł II w Bełchatowie nigdy nie był, można śmiało powiedzieć, że to Jego miasto. Miasto, które wybrało Go na swojego patrona i nadało honorowe obywatelstwo. To także miasto, w którego niemal każdej części odnaleźć można miejsca związane z Papieżem Polakiem i poczuć, że Piotr naszych czasów jest tu ciągle obecny.

 

 


„Niech nasza droga będzie wspólna...”


16 października 1978 roku o godz. 18:44 w loggi Bazyliki św. Piotra ukazał się kard. Pericle Felici, i wypowiedział pamiętne słowa: „Annuntio vobis gaudium magnum. Habemus papam!” (Oznajmiam wam radość wielką. Mamy papieża!) Świat oszalał z radości, choć nowo wybrany papież był postacią niemal nieznaną. Nikt wówczas nie przypuszczał, jak bardzo ten skromny, 58-letni wówczas, kardynał z Polski zmieni świat. Jak bardzo zmieni także serca ludzi i jak wielką tchnie w ich serca nadzieję.


Św. Jan Paweł II bezdyskusyjnie jest jednym z największych Polaków w dziejach naszej ojczyzny. Papież przełomów, rodziny i miłosierdzia. Ale też papież nieuznający kompromisów w kwestii wiary i stawiający przed człowiekiem wielkie wyzwania.


Bełchatowianie od wielu lat pokazują, że chcą się inspirować nauczaniem Karola Wojtyły i świadectwem jego życia. Po raz pierwszy dali temu wyraźny sygnał w 1989 roku, kiedy to bełchatowskiemu szpitalowi nadano jego imię. Jedenaście lat później, w roku milenijnym, w samym centrum miasta przy kościele farnym na ul. Kościuszki stanął pomnik Jana Pawła II. Od razu miejsce to stało się szczególne dla wszystkich bełchatowian. Kiedy w kwietniu 2005 roku cały świat zamarł, to właśnie tam, przy parafii Narodzenia NMP, gromadziły się tłumy modlących się za papieża mieszkańców.


W 2002 roku, który był 25. rokiem pontyfikatu Biskupa Rzymu, Rada Miejska Bełchatowa nadała mu Honorowe Obywatelstwo. W uzasadnieniu uchwały czytamy m.in.: W dobie poszukiwania autorytetów osobowość Jana Pawła II jest niekwestionowanym wzorem, godnym do naśladowania przez współczesnych i następne pokolenia bełchatowian”. Ówczesne władze miasta wręczyły akt nadania tytułu podczas audiencji w Rzymie 16 czerwca 2004 r. Jan Paweł II powiedział wtedy: „Szczególne pozdrowienia kieruję do przedstawicieli władz terytorialnych i mieszkańców Bełchatowa. Dziękuję Wam za życzliwość, której wyrazem jest ofiarowany mi Tytuł Honorowego Obywatela. Odwzajemniam ją w modlitwie, zawierzając Bogu wszystkich mieszkańców Waszego miasta”. Na pamiątkę tych wydarzeń w budynku Urzędu Miasta odsłonięta została tablica z płaskorzeźbą przedstawiającą wizerunek papieża Polaka.


W tym samym roku wybudowane zostało Oratorium, a kamień węgielny pod jego budowę poświęcił sam Jan Paweł II podczas swojej ostatniej pielgrzymki do Polski w sierpniu 2002 roku. Dziś oratorium to miejsce wielu wydarzeń – nie tylko religijnych, ale także patriotycznych i kulturalnych.


Miejsc związanych z papieżem jest w Bełchatowie znacznie więcej. Na os. Dolnośląskim mamy skwer Jana Pawła II, na którym obok posadzonego w 2006 roku Dębu Papieskiego, znajduje się kamienna księga, a od 2021 roku także popiersie Ojca Świętego wykonane przez artystów z zaprzyjaźnionego Csongrádu. Na tym zresztą nie koniec. Są jeszcze aleja Jana Pawła II, która łączy al. Wyszyńskiego z ul. Zamoście, a także pamiątkowa tablica i papieska jabłoń w Rajskiej Alei przy parku Olszewskich.


W maju 2012 r. miasto rozpoczęło starania o patronat honorowy błogosławionego wówczas Jana Pawła II. Pozytywna decyzja z Rzymu przyszła 4 miesiące później. Uroczystości związane z nadaniem patronatu odbyły się 21 października 2012 r. Poprzedziła je nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, a relikwie papieskie do parafii farnej wprowadził ks. abp Marek Jędraszewski. Trzeba zaznaczyć, że Bełchatów stał się tym samym jednym z ponad 120 miast w Polsce, które mogą poszczycić się tak zacnym obywatelem honorowym, i jednym z ośmiu, którym patronuje Jan Paweł II.


AP

 

Popiersie Papieża Polaka znajduje się na skwerze w pobliżu al. WyszyńskiegoPopiersie Papieża Polaka znajduje się na skwerze w pobliżu al. Wyszyńskiego

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Kryspina Rogowska | Zdjęcia: Piotr Kurzydlak, Adam Michel | Webmaster/Grafik: Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2023

belchatow.pl | invest.belchatow.pl | decydujemy.belchatow.pl | zobacz.belchatow.pl