joombig banner rotation images

Menu


 

Bełchatów, ul. Olsztyńska. Całkowita powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 34,00 m.kw. Mieszkanie wyposażone w instalację wodną i kanalizacyjną.

Wymogi jakie powinien spełniać lokal uzyskany w wyniku zamiany: lokal większy , pow. ok. 50,00 m.kw., struktura - 3 pokoje, wyposażenie techniczne: instalacja c.o.

Oferent deklaruje spłatę zadłużenia za kontrahenta zamiany.

Kontakt: trl. 604 698 503.

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Agnieszka Pomorska, Kinga Zawodzińska - Bukowiec, Maciej Jagieła
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019