joombig banner rotation images

Menu

Bełchatów, Osiedle Budowlanych. Całkowita powierzchnia lokalu wynosi 32,00 m.kw.Mieszkanie wyposażone w instalację wodną, kanalizacyjną, c.o.gaz.

Opłaty z tytułu użytkowania lokalu wynoszą - okres zimowy ok. 350,00 zł, okres letni ok. 250,00 zł.

Wymogi jakie powinien spełniać lokal uzyskany w wyniku zamiany: lokal większy- pow. użytkowa do 52,00 m.kw., wyposażenie - instalacja wodna , kanalizacyjna, c.o. , gaz.

Oferent deklaruje spłatę zadłużenia za kontrahenta zamiany.

Kontakt tel. 510 542 159.

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018