joombig banner rotation images

Menu
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, informujemy że:
Administratorem Danych Osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Miasta Bełchatowa jest Miasto Bełchatów z siedzibą w Bełchatowie, ul. Kościuszki 1.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji zadań ustawowych gminy oraz wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 
Administrator Danych Osobowych może przekazać dane osobowe jedynie upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach przepisów prawa.
W oparciu o art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, każdej osobie której dane dotyczą przysługuje prawo  do kontroli przetwarzania danych, dostępu do swoich danych i ich poprawiania. 
 
Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Administrator Danych Osobowych informuje o dobrowolności albo obowiązku podania danych a jeżeli obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.
 
Rejestr zbiorów danych osobowych Urzędu Miasta Bełchatowa  prowadzony przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji, zgodnie z §5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych, udostępniany jest do przeglądania  na stronie internetowej www.belchatow.bip.gov.pl w zakładce – Rejestr zbiorów danych osobowych.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018