joombig banner rotation images

Menu

Miasto Bełchatów pozyskało kolejne środki zewnętrzne na dodatkowe zajęcia dla uczniów. Programy „Mały Mistrz”, „Multisport” i „Umiem Pływać” mają zachęcić dzieci do uprawiania sportu i uczęszczania na zajęcia wychowania fizycznego.

 

Aktywizacja ruchowa dzieci, a także poprawa jakości kształcenia wychowania fizycznego – to cele trzech projektów, które są prowadzone w bełchatowskich podstawówkach. Z myślą o uczniach najmłodszych klasach od września w szkołach nr 3, 4, 5, 8, 9 oraz 12 i 13 realizowany jest program „Mały Mistrz”. Opiera się on na współpracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej z nauczycielem wychowania fizycznego, którzy wspólnie mają dostosować zajęcia w klasach początkowych do nowej podstawy programowej, monitorować stan zdrowia, rozwój fizyczny i sprawność fizyczną uczniów oraz zintegrować zajęcia ruchowe z innymi zadaniami edukacyjnymi. Formuła „Małego Mistrza” opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych: rowerzysta-turysta, gimnastyk-tancerz, saneczkarz-narciarz-łyżwiarz, piłkarz, lekkoatleta, pływak-wodniak. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką. W ramach programu miejskie szkoły otrzymały zestaw sprzętu sportowego i materiały dydaktyczne. Projekt nadzorowany jest przez Łódzki Szkolny Związek Sportowy.

 

Miasto Bełchatów pozyskało również kolejne środki zewnętrzne na sportowe zajęcia pozalekcyjne na basenie. Łączny koszt projektu to ponad 104 tys. zł, z czego na jego realizację samorząd pozyskał blisko 74 tys. zł, a pozostała część to wkład własny Miasta. Projekt „Umiem Pływać” rozpoczął się w marcu br. i potrwa do połowy grudnia. Z dodatkowych, całkowicie bezpłatnych zajęć na basenie korzysta obecnie 270 bełchatowian – uczniów klas trzecich szkół podstawowych. Program zajęć przewiduje łącznie 20 godzin lekcji pływania, dla każdej z 18 utworzonych grup. Projekt „Umiem Pływać” jest koordynowany przez Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych.

 

Starsze dzieci mają okazję korzystać z oferty programu „Multisport”. W dodatkowych zajęciach sportowych uczestniczą uczniowie klas IV-VI. Do projektu zaangażowało się sześć miejskich szkół podstawowych nr 4, 5, 8, 9, 12 oraz 13. Zadaniem każdej z utworzonych grup jest realizowanie trzech bloków szkoleniowych. Pierwszy z nich ma wyrabiać u dzieci szybkość, wytrzymałość i zwinność. Te zajęcia zawierają elementy lekkiej atletyki, gimnastyki i sportów walki. Drugi blok to gry zespołowe i zabawy ruchowe, czyli piłka siatkowa, koszykowa, nożna, ale również gra w dwa ognie. Trzeci blok to zajęcia z dyscyplin cieszących się największą popularnością w regionie. Spotkania dla młodych sportowców odbywają się trzy razy w tygodniu, po dwie godziny. Zajęcia rozpoczęły się we wrześniu i potrwają do końca grudnia. Co ważne, projekt pokrywa koszty wynagrodzenia instruktorów dodatkowych zajęć. Projekt nadzorowany jest przez Łódzką Federację Sportu.

 

„Co roku z dużym powodzeniem pozyskujemy środki zewnętrzne na organizację dodatkowych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Jestem przekonany, że atrakcyjne zagospodarowanie młodym ludziom wolnego czasu, głównie poprzez ich udział w zajęciach rekreacyjno-sportowych w efekcie będzie eliminować lub przynajmniej minimalizować negatywne wpływy środowiska. Z drugiej strony chcemy rozbudzać zainteresowanie spontaniczną aktywnością rekreacyjno-sportową i uczyć młodych ludzi, by brali odpowiedzialność za własną sprawność fizyczną i zdrowie. ” – mówi Marek Chrzanowski, prezydent Bełchatowa.

 

Programy są współfinansowane przez Miasto Bełchatów i Ministerstwo Sportu i Turystyki.

 

Autor: AR

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019