joombig banner rotation images

Menu

 

Wydziały Urzędu Miasta Bełchatowa zlokalizowane są w trzech punktach na terenie miasta, tj.:
ul. Kościuszki 1
Kancelaria Prezydenta >> kontakt
Wydział Organizacyjny >> kontakt
Wydział Finansowy >> kontakt
Wydział Inwestycji >> kontakt
Zespół ds. Infrastruktury Technicznej Miasta >> kontakt
Wydział Geodezji i Architektury >> kontakt
Wydział Spraw Lokalowych >> kontakt
Wydział Oświaty >> kontakt
Wydział Rozwoju Miasta >> kontakt
Zespół ds. Budżetu >> kontakt
Zespół ds. Informatyki >> kontakt
Zespół ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia >> kontakt
Zespół ds. Zamówień Publicznych >> kontakt
Zespół Obsługi Prawnej >> kontakt
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych >> kontakt
Służba BHP >> kontakt
Zespół ds. Informacji Społecznej >> kontakt
Zespół ds. Zieleni Miejskiej i Ochrony Środowiska >> kontakt
Stanowisko ds. Centralizacji Rozliczeń Podatku VAT >> kontakt
ul. Kościuszki 15
Wydział Promocji, Kultury i Sportu >> kontakt
Zespół Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych >> kontakt
Centrum Informacji Turystycznej >> kontakt
ul. Czyżewskiego 7
Audytor Wewnętrzny >> kontakt
Rewident >> kontakt
Urząd Stanu Cywilnego >> kontakt
Zespół ds. Ewidencji Danych Osobowych >> kontakt
Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi >> kontakt
Wydział Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi >> kontakt
Wydział Skarbu Miasta >> kontakt

 

 

 

 
 
  1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Miasto Bełchatów z siedzibą pod adresem 97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)      dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)      tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c)       utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

  1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  2. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

  1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  2. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  3. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  4. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl/

 

Bełchatów, Osiedle Żołnierzy POW. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 39,00 m.kw.Mieszkanie wyposażone jest w instalację wodną, kanalizacyjną, co., gaz.

Wymogi jakie powinien spełniać lokal uzyskany w wyniku zamiany: lokal większy z pełnym wyposażeniem technicznym.

Oferent deklaruje spłatę zadłużenia za kontrahenta zamiany.

kontakt tel. 667 895 001.

W Bełchatowie realizacją Programu Rodzina 500+ wynikającego z Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500 + (na okres świadczeniowy 2017/2018 - trwający od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.) przyjmowane będą od 1 sierpnia 2017 roku i  można będzie je składać:

 w formie papierowej:

1) w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie ul. Dąbrowskiego 2

- w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach 8:00-15:00

- we wtorki w godzinach 8:00 - 17:00

2) za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie ul. Dąbrowskiego 2,  97-400 Bełchatów 

oraz w formie elektronicznej  za pomocą:

bankowości elektronicznej, Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), Portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl) oraz za pośrednictwem ePUAP.

Dodatkowych informacji nt. Programu można uzyskać pod numerem telefonu:

44 635 28 80 oraz 518 705 698

 

W połowie marca 2016 r. do rządowego programu 500+ przystąpiło  osiemnaście banków. Oznacza to, że od 1 kwietnia 2016 r. wnioski  można było składać nie tylko w urzędach,  przez rządowy portal Em@tia, ale także przez internetowy dostęp do własnego konta bankowego. W praktyce ma to działać w następujący sposób: każdy posiadacz konta z dostępem do internetu logując się na nie znajdzie z początkiem kwietnia zakładkę „Rodzina 500 Plus". Tam umieszczony będzie wniosek do wypełnienia. Wnioskujący wpisuje swoje dane, dane dziecka oraz w przypadku składania wniosku na pierwsze dziecko, deklaruje swoje dochody. Kliknięcie "wyślij" jest zakończeniem trwającej zaledwie kilka minut procedury. Potwierdzenie wysłania wniosku wpłynie na e-mail posiadacza konta.

Do programu przystąpiły: Bank Pocztowy SA, PKO Bank Polski SA, mBank SA, ING Bank Śląski SA, Bank Zachodni WBK SA, Getin Noble Bank, Deutsche Bank Polska, Bank Millennium SA, Raiffeisen Bank Polska SA, Bank Pekao SA, Bank BPH SA, Alior Bank SA, FM Bank PBP SA, Bank SMART, Credit Agricole Bank Polska SA, Spółdzielcza Grupa Bankowa, Bank Ochrony Środowiska, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Handlowy w Warszawie SA.

 

Kto może otrzymać świadczenie wychowawcze?

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) albo opiekunowi prawnemu dziecka, o których mowa w art. 1 ust. 2 Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zamieszkałym na terenie miasta Bełchatowa.

Świadczenie przysługuje także samotnym rodzicom, rodzicom będącym w nieformalnych związkach, rodzicom po rozwodzie, rodzinom patchworkowym oraz rodzicom posiadającym adoptowane dzieci – o ile spełnione zostaną kryteria przyznania świadczenia.

 

Na kogo można otrzymać świadczenie i jaka jest jego wysokość?

Świadczenie wychowawcze przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie (bez udokumentowania dochodów) w wysokości 500,00 zł miesięcznie (kwota bezpośrednio dla rodziny, nieopodatkowana).

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko – będzie brany pod uwagę dochód na osobę w rodzinie, który nie może przekroczyć kwoty 800 zł netto, a w przypadku posiadania pierwszego (jedynego) dziecka niepełnosprawnego (tj. dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności) - dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 1.200 zł netto.

Pod pojęciem „pierwszego dziecka” zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci należy rozumieć jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia.
W przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane odpowiednio przez matkę, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka.

 

Na jak długo będzie przysługiwało prawo do świadczenia?

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia, jednak prawo do świadczenia będzie ustalane na okres jednego roku (od 1 października do 30 września) – to znaczy, że co rocznie należy składać nowy wniosek.

WAŻNE: Aby zachować ciągłość wpływu środków z rządowego programu, wniosek należy złożyć do końca sierpnia. Rodzice, którzy złożą wniosek do końca sierpnia mogą liczyć na to, że środki pieniężne trafią na ich konta już w październiku. Natomiast jeśli wniosek zostanie złożony miesiąc później, czyli we wrześniu, to jego wypłata nastąpi najpóźniej do 30 listopada 2017 roku.

 

Szczegółowe informacje dotyczące świadczenia wychowawczego, w tym akty prawne,  dostępne są na stornie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki  Społecznej  Kliknij tutaj.

 

Do wniosku należy złożyć stosowne załączniki – odpowiednio do indywidualnej sytuacji rodziny.

Wniosek oraz załączniki możliwe do pobrania na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie - kliknij TUTAJ

 

Wydziały Urzędu Miasta Bełchatowa zlokalizowane są w trzech punktach na terenie miasta, tj.:

 

 

 

 

 

 

 

przy ul. Kościuszki 1

 

Kancelaria Prezydenta >>kontakt<< 

Wydział Organizacyjny >>kontakt<< 

Wydział Finansowy >>kontakt<< 

Wydział Inwestycji >>kontakt<< 

Zespół ds. Infrastruktury Technicznej Miasta >>kontakt<< 

Wydział Geodezji i Architektury >>kontakt<< 

Wydział Spraw Lokalowych >>kontakt<< 

Wydział Oświaty >>kontakt<< 

Wydział Rozwoju Miasta >>kontakt<< 

Zespół ds. Budżetu >>kontakt<< 

Zespół ds. Informatyki >>kontakt<< 

Zespół ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia >>kontakt<< 

Zespół ds. Zamówień Publicznych >>kontakt<<

Zespół Obsługi Prawnej >>kontakt<< 

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych >>kontakt<< 

Służba BHP >>kontakt<< 

Zespół ds. Informacji Społecznej >>kontakt<< 

Zespół ds. Zieleni Miejskiej i Ochrony Środowiska >>kontakt<< 

Stanowisko ds. Centralizacji Rozliczeń Podatku VAT >>kontakt<< 

 

 

 

przy ul. Kościuszki 15:

 

Wydział Promocji, Kultury i Sportu >>kontakt<< 

Zespół Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych >>kontakt<< 

Centrum Informacji Turystycznej >>kontakt<< 

 

przy ul. Czyżewskiego 7:

 

Audytor Wewnętrzny >>kontakt<<

Rewident >>kontakt<<

Urząd Stanu Cywilnego >>kontakt<< 

Zespół ds. Ewidencji Danych Osobowych >>kontakt<< 

Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi >>kontakt<< 

Zespół ds. Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi >>kontakt<< 

Zespół ds. Ewidencji Majątku Miasta >>kontakt<< 

Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego >>kontakt<< 

 

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018