Increase text size Decrease text size
Menu

 

Wydziały Urzędu Miasta Bełchatowa zlokalizowane są w trzech punktach na terenie miasta, tj.:

 

 

 

 

 

 

 

przy ul. Kościuszki 1

 

Kancelaria Prezydenta >>kontakt<< 

Asystent Prezydenta Miasta >>kontakt<< 

Wydział Organizacyjny >>kontakt<< 

Wydział Finansowy >>kontakt<< 

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych >>kontakt<< 

Zespół ds. Infrastruktury Technicznej Miasta >>kontakt<< 

Wydział Geodezji i Architektury >>kontakt<< 

Wydział Spraw Lokalowych >>kontakt<< 

Wydział Oświaty >>kontakt<< 

Wydział Rozwoju Miasta >>kontakt<< 

Zespół ds. Budżetu >>kontakt<< 

Zespół ds. Informatyki >>kontakt<< 

Zespół ds. Pomocy Społecznej i Zdrowia >>kontakt<< 

Zespół Obsługi Prawnej >>kontakt<< 

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych >>kontakt<< 

Służba BHP >>kontakt<< 

Zespół ds. Informacji Społecznej >>kontakt<< 

Zespół ds. Zieleni Miejskiej i Ochrony Środowiska >>kontakt<< 

Stanowisko ds. Centralizacji Rozliczeń Podatku VAT >>kontakt<< 

 

 

 

przy ul. Kościuszki 15:

 

Wydział Promocji, Kultury i Sportu >>kontakt<< 

Zespół Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych >>kontakt<< 

Centrum Informacji Turystycznej >>kontakt<< 

 

przy ul. Czyżewskiego 7:

 

Urząd Stanu Cywilnego >>kontakt<< 

Zespół ds. Ewidencji Danych Osobowych >>kontakt<< 

Zespól ds. Audytu i Kontroli >>kontakt<< 

Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi >>kontakt<< 

Zespół ds. Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi >>kontakt<< 

Zespół ds. Ewidencji Majątku Miasta >>kontakt<< 

Zespół ds. Nadzoru Właścicielskiego >>kontakt<< 

 

 

W Urzędzie Miasta Bełchatowa został powołany i zgłoszony do Rejestru  Administrator Bezpieczeństwa Informacji.  Administrator Bezpieczeństwa Informacji prowadzi rejestr zbiorów danych osobowych na podstawie:  

·     art. 36a ust. ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

·     Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych – Zobacz rejestr

 

Dane kontaktowe:

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji – Beata Szewczyk

tel.: 44 733 51 42

 

adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Administratorem danych osobowych jest Miasto Bełchatów, 97-400 Bełchatów, ul. Kościuszki 1. Dane osobowe, tj. imię,  adres e-mail, zbierane są przez Miasto Bełchatów wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter Portalu Miasta Bełchatowa”. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7, pkt. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne. Odmowa podania danych jest równoznaczna z brakiem możliwości otrzymania usługi „Newsletter Portalu Miasta Bełchatowa".

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych. Jestem świadom/świadoma, że przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych i ich poprawiania, mam prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych, a także prawo zażądania zaprzestania przetwarzania moich danych.

Szanowni Państwo,

wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) - prowadzonej przez Ministra Rozwoju są BEZPŁATNE.

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególna ostrożnością gdyż są to oferty komercyjne.


Link do strony: www.firma.gov.pl

W dniu 09 maja 2016 roku Centralne Archiwum Strzeleckie im. gen. dyw.   J. Głuchowskiego w Bełchatowie, os. Okrzei 3/63, złożyło ofertę na  realizację zadania publicznego pn.: „Powstanie Styczniowe 1863r. – upamiętnienie losów Powstańców    z terenu okolic miasta Bełchatowa”. Zlecenie zadania, o którym mowa wyżej odbędzie się w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 239 z późn. zm.) tj. z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Attachments:
Download this file (protokół.pdf)Protokół[ ]43 kB


Miasto Bełchatów
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Tomasz Kałużyński

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017