joombig banner rotation images

Menu

Szanowni Państwo, Prezydent Miasta Bełchatowa informuje o rozpoczęciu prac nad uruchomieniem  sms-owego/mailowego systemu powiadamiania o terminie zapłaty zobowiązań, o powstałych zaległościach lub nadpłatach w podatkach i opłatach stanowiących dochód Miasta Bełchatowa.Druki oświadczeń zostaną Państwu doręczone wraz z decyzjami ustalającymi wymiar podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na 2017r.
Jeżeli wyrażają Państwo chęć otrzymywania w przyszłości informacji o wysokości Państwa zobowiązań w stosunku do Urzędu Miasta Bełchatowa lub o posiadanych nadpłatach za pośrednictwem krótkiej wiadomości tekstowej (sms) na nr telefonu komórkowego, e-mailem na adres poczty elektronicznej, uprzejmie prosimy o wypełnienie i podpisanie przesłanego druku oświadczenia, który również znajduje się na naszej stronie internetowej belchatow.bip.gov.pl w zakładce Podatki i opłaty lokalne oraz  dostarczenie go:

do Urzędu Miasta Bełchatowa  (pok. 111, 112, 129 lub Kancelaria Ogólna);
pocztą na adres: Urząd Miasta Bełchatowa, Wydział Finansowy, ul. Kościuszki 1,
97-400 Bełchatów; za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej e-PUAP, na adres skrytki: /umbelchatow/UM lub /umbelchatow/SkrytkaESP.
Oświadczenia przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail nie będą akceptowane.

Do pobrania interaktywny druk oświadczenia:

Mając na uwadze sprawną i profesjonalną obsługę naszych Klientów, a także systematycznie dążąc do doskonalenia świadczonych usług zachęcamy do wypełnienia anonimowej ankiety zadowolenia Klientów UM. Pracownicy magistratu starają się tworzyć jak najbardziej przyjazne warunki do załatwiania urzędowych formalności, a ważnym źródłem informacji na temat oczekiwań są opinie zebrane w ramach badań ankietowych.

Wypełniając ankietę możecie Państwo wpływać na poprawę jakości załatwiania spraw w urzędzie. Ankieta w wersji papierowej jest dostępna na korytarzach magistratu. Po wypełnieniu należy ją wrzucić do przygotowanych w tym celu urn znajdujących się w budynku urzędu.

 

Zachęcamy również do skorzystania z ankiety w wersji elektronicznej.

ZWOLNIENIA
OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
DLA PRZEDSIĘBIORCÓW  


Zwolnienia od podatku od nieruchomości przysługują na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Bełchatowie Nr XLV/404/14 z dnia 27.03.2014r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis, która zawiera dwie propozycje preferencji.
Pierwsza skierowana jest dla przedsiębiorców inwestujących w budowę lub przebudowę budynków lub budowli i tworzących nowe miejsca pracy. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia będzie utworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy przez okres 3 lat od dnia uzyskania zwolnienia oraz poniesienie nakładów inwestycyjnych:
w przypadku mikroprzedsiębiorców w kwocie przekraczającej 50.000 zł
utworzenie co najmniej 1 nowego miejsca pracy,

  • w przypadku małych przedsiębiorców w kwocie przekraczającej 200.000 zł
  • utworzenie co najmniej 3 nowych miejsc pracy,
  • w przypadku średnich przedsiębiorców w kwocie przekraczającej 500.000 zł
  • utworzenie co najmniej 5 nowych miejsc pracy,
  • w przypadku pozostałych przedsiębiorców w kwocie przekraczającej 1.000.000 zł i utworzenie co najmniej 15 nowych miejsc pracy,

Dwuletnie koszty zatrudnienia pracowników na nowo utworzonych miejscach pracy muszą być wyższe niż kwota zwolnienia od podatku.
Druga skierowana jest do przedsiębiorców, którzy nie realizacją nowych inwestycji,
a zwiększą zatrudnienie, o co najmniej 15 %. Warunkiem korzystania ze zwolnienia jest poniesienie przez podatnika dwuletnich kosztów zatrudnienia na nowo utworzone miejsca pracy, w wysokości dwukrotnie wyższej od kwoty zwolnienia od podatku od nieruchomości.

Przedsiębiorca, który spełni warunki z uchwały i do końca roku utworzy nowe miejsca pracy, uzyska zwolnienie od podatku od nieruchomości na okres dwóch następnych lat.

Istnieje również możliwość ubiegania się o zwolnienie od podatku od nieruchomości przez podatników, którzy uruchomią działalność wytwórczą na obszarach objętych specjalną strefą ekonomiczną na terenie Miasta Bełchatowa (uchwała Nr XLV/405/14).

Uchwały do pobrania na stronie internetowej www.bip.belchatow.pl w zakładce: Podatki
i opłaty lokalne
 

Więcej informacji dotyczących zwolnień podatkowych
można uzyskać w Urzędzie Miasta Bełchatowa
Wydział Finansowy pok. 127
tel. 44  733 51 27

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018