joombig banner rotation images

Menu

KOMUNIKAT Prezydenta Miasta Bełchatowa

 

w sprawie wyznaczenia na obszarze Miasta Bełchatowa miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miasta zarządzonych
na dzień 16 listopada 2014 r.:

 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) wyznaczam na obszarze Miasta Bełchatowa niżej wymienione miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego i wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miasta zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.:

 

Słupy ogłoszeniowe na terenie Miasta znajdujące się przy:

 

1. ul. Budryka / ul. Mioceńska

2. ul. Czapliniecka ADM

3. ul. Czapliniecka (przystanek przy Szpitalu)

4. ul. Dąbrowskiego / ul. Czyżewskiego

5. ul. Dąbrowskiego / ul. Okrzei

6. os. Dolnośląskie blok 127

7. os. Dolnośląskie blok 215

8. os. Dolnośląskie blok 221

9. ul. 9 Maja / Rondo

10. ul. Mostowa / ul. Częstochowska (Rynek Grocholski)

11. os. Okrzei blok 5 nad Rakówką

12. ul. Piłsudskiego / ul.19 Stycznia

13. ul. Wojska Polskiego koło Tesco

14. ul. Wojska Polskiego (koło targowiska)

15. ul. Ks. Jerzego Popiełuszki

16. ul. Sienkiewicza / ul. Podmiejska

17. ul. Słowackiego

18. ul. Wyszyńskiego (za McDonald’em)

 

 

Prezydent Miasta

(-) Marek Chrzanowski

 

 

Wykaz na obszarze Miasta Bełchatowa miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych

i plakatów komitetów wyborczych Słupy ogłoszeniowe na terenie Miasta:

 

1. ul. Budryka/ul. Mioceńska

2. ul. Czapliniecka PGM

3. ul. Czapliniecka (przystanek przy Szpitalu)

4. ul. Dąbrowskiego/ul. Czyżewskiego

5. ul. Dąbrowskiego/ul. Okrzei

6. os. Dolnośląskie blok 127

7. os. Dolnośląskie blok 129

8. os. Dolnośląskie blok 215

9. os. Dolnośląskie blok 221

10. ul. 9 Maja / przy Rondzie

11. ul. Mostowa/ ul. Częstochowska (Rynek Grocholski)

12. os. Okrzei blok 5 nad Rakówką

13. ul. Piłsudskiego / ul.19 Stycznia

14. ul. Wojska Polskiego koło Tesco

15. ul. Wojska Polskiego (koło Targowiska)

16. ul. Ks. Jerzego Popiełuszki

17. ul. Sienkiewicza / ul. Podmiejska

18. ul. Słowackiego

19. ul. Wyszyńskiego (za McDonald’em)

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BEŁCHATOWIE

z dnia 23 września 2014 r.

 

w sprawie składu i siedziby Miejskiej Komisji Wyborczej w Bełchatowie oraz pełnionych dyżurach w zakresie przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych.

 

Na podstawie art. 178 § 10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) oraz § 3 Załącznika nr 1 do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Miejska Komisja Wyborcza w Bełchatowie podaje do publicznej wiadomości:

 

1. Skład Miejskiej Komisji Wyborczej:

 

1. Danuta Madej – Przewodnicząca Komisji,

2. Robert Krzysztof Czernisz – Zastępca Przewodniczącego Komisji,

3. Lidia Anna Chałada - Członek Komisji,

4. Łukasz Osmulski – Członek Komisji,

5. Karolina Bogumiła Pawlikowska – Członek Komisji,

6. Monika Anita Rupieta - Członek Komisji,

7. Roman Leopold Woźniak - Członek Komisji.

 

2. Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Bełchatowie mieści się w budynku Urzędu

Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, II piętro, pokój nr 316, tel. 44/ 7335216.

 

3. Dyżury członków komisji w sprawie przyjęcia dokumentów i rejestracji list
kandydatów na radnych miejskich i kandydatów na prezydenta miasta będą

pełnione:

 

- 29, 30 września 2014 r.

w godzinach 15.00 - 17.00

- 1, 2, 3 października 2014 r.

w godzinach 15.00 - 17.00

- 6 października 2014 r.

w godzinach 13.00 - 20.00

- 7 października 2014 r.

w godzinach 13.00 - 24.00

- 8, 9, 10, 13, 14, 15 października 2014 r.

w godzinach 15.30 - 17.00

- 16 października 2014 r.

w godzinach 15.30 - 20.00

- 17 października 2014 r.

w godzinach 14.00 - 24.00

 

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

w Bełchatowie

 

(-) Danuta Madej

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018