joombig banner rotation images

Menu

Nowa Perspektywa Finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 wiąże się również z nową formułą funkcjonowania Lokalnych Punktów Informacyjnych w Województwie Łódzkim. LPI w latach 2014-2020 będą funkcjonowały w strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, w miejscowościach, gdzie stacjonowały dotychczas tzn. w Bełchatowie, Brzezinach, Łowiczu i Sieradzu.

Przypadająca w tym roku 10. rocznica członkostwa Polski w Unii Europejskiej jest doskonałą okazją, aby zaprezentować przedsięwzięcia i inwestycje dofinansowane z Funduszy Europejskich, które poprawiają oblicze naszego regionu oraz jakość życia mieszkańców. To doskonały moment, aby beneficjenci Funduszy Europejskich - pochwalili się swoimi osiągnięciami.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w województwie łódzkim będący częścią ogólnopolskiej Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich zaprasza do udziału w spotkaniu pt. „Archiwizacja dokumentacji projektowej”.

Mobilny Punkt Informacyjny to akcja mająca na celu

upowszechnienie wśród potencjalnych jak i faktycznych odbiorców funduszy unijnych wiadomości na temat obecnie realizowanych programów,

ułatwienie dostępu mieszkańcom Podregionu Wschodniego do informacji i wiedzy o możliwościach wykorzystania funduszy europejskich,

wsparcie beneficjentów w procesie pozyskiwania środków, jak i rozliczania projektów.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych funduszami europejskimi na indywidualne konsultacje z przedstawicielem Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w ramach akcji pn. Mobilne Punkty Informacyjne.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018