joombig banner rotation images

MenuW dniu 28.08.2014 r. na sesji Rady Miejskiej w Bełchatowie została przyjęta zmiana Uchwały Nr XX/152/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia "Bełchatowskiej Karty Rodzina 3 +"

Zmiany dotyczą przede wszystkim rozszerzenia grupy odbiorców Karty o:


  • rodziny posiadające dzieci niepełnosprawne,
  • bełchatowskich seniorów od ukończenia 60 roku życia,
  • zasłużonych honorowych dawców krwi
Zmianie uległa również nazwa Programu z "Bełchatowskiej Karty Rodzina 3+" na Bełchatowską Kartę Rodziny.

Zachęcamy do zapoznania się z tą propozycją, naprawdę warto, ponieważ:
1) prawo do korzystania z karty przysługuje niezależnie od dochodu;

2) nie jest istotne czy dzieci wychowuje jeden czy dwoje rodziców;
3) każdy członek rodziny/senior/zasłużony honorowy dawca krwi otrzymuje imienną kartę;
4) nie ma obowiązku bycia z całą rodziną, aby móc skorzystać z karty;
5) karta umożliwia korzystanie z usług objętych zniżkami.

Szczegółowe informacje w tym zakresie w podkategorii Bełchatowska Karta Rodziny
 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018