joombig banner rotation images

Menu

W 2003 roku powołano w województwie łódzkim strukturę organizacyjną reprezentującą wszystkich partnerów wpływających na rozwój regionalny, oraz wspomagającą proces aplikacji do funduszy strukturalnych. W rezultacie wyodrębniono cztery reprezentacje partnerów podregionalnych dla czterech obszarów naszego województwa:

  • podregionu centralnego (miasto Łódź, oraz powiaty: łęczycki, kutnowski, łowicki i brzeziński),
  • podregionu północnego (miasto Skierniewice, oraz powiaty: łęczycki, kutnowski, łowicki, skierniewicki i rawski),
  • podregionu zachodniego (powiaty: poddębicki, sieradzki, zduńskowolski, łaski, wieruszowski, wieluński i pajęczański),
  • podregionu wschodniego (miasto Piotrków Trybunalski, oraz powiaty: bełchatowski, piotrkowski, radomszczański, tomaszowski i opoczyński).

 

Reprezentacje podregionów mają za zadanie usprawnienie wdrażania funduszy unijnych na terenie każdego z czterech wyodrębnionych obszarów poprzez wspomaganie procesu aplikowania o fundusze strukturalne, w szczególności skuteczne informowanie o naborach i szczegółach wypełniania wniosków aplikacyjnych. Ponadto szczególną rolę w osiągnięciu celów określonych w programie pełnią lokalne inicjatywy takie, jak lokalne grupy działania, celowe partnerstwa lokalne, bądź też inne formy współdziałania w ramach partnerstw publiczno-prywatnych.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim funkcjonują na mocy Porozumienia DIP/DEF-VIII/POPT/04/123/09/10 z dnia 16 czerwca 2010 roku ze zmianami zawartego pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Województwem Łódzkim.
 
Na jego mocy Minister powierzył Województwu realizację zadania polegającego na prowadzeniu Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 przy Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi (Główny Punkt Informacyjny – GPI) oraz koordynacji, promocji, monitoringu, kontroli oraz ocenie działalności sieci Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich na lata 2007-2013 (Lokalnych Punktów Informacyjnych – LPI).
 
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Pomoc Techniczna 2007-2013
działa na podstawie nowego porozumienia w sprawie funkcjonowania Lokalnego Punktu Informacyjnego w Podregionie Wschodnim zawartego między Miastem Bełchatów a Województwem Łódzkim w dniu 29 maja 2012 roku.

Siedziba Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich
w Podregionie Wschodnim

Urząd Miasta Bełchatowa
I piętro, pokój nr 214
ul. Kościuszki 1
97-400 Bełchatów
Tel.: 44 733 51 44
Fax: 44 632 69 23
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
czynne: poniedziałek, środa, czwartek i piątek
w godz. 7.30- 15.30
wtorek w godz. 7.30-17.00
piątek 12.00-14.00 Skype: lpi_fe_belchatow


Zakres działania:

- diagnostyka potrzeb potencjalnego beneficjenta funduszy unijnych,

 

- nieodpłatne udzielanie szczegółowych informacji na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (RPO WŁ)

- udzielanie ogólnych informacji na temat programów wdrażanych w ramach Narodowej Strategii Spójności (NSS)

- kierowanie beneficjenta do odpowiednich instytucji w celu uzyskania szczegółowych informacji,

- udzielanie wstępnej pomocy beneficjentom w procesie rozliczania projektów dofinansowanych w ramach programów operacyjnych i regionalnych programów operacyjnych.


Lokalny Punkt Informacyjny w Bełchatowie zakresem działania obejmuje powiaty wchodzące w skład Podregionu Wschodniego Województwa Łódzkiego, czyli miasto na prawach powiatu - Piotrków Trybunalski, oraz powiaty: bełchatowski, piotrkowski, radomszczański, tomaszowski i opoczyński.

Beneficjenci z pozostałych podregionów mogą również uzyskać informacje w punktach informacyjnych swoich podregionów, jak i w Głównym Punkcie Informacyjnym.
 
 
 
Główny Punkt Informacyjny
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Polityki Regionalnej
Wydział ds. Informacji i Promocji Funduszy Europejskich
ul. Moniuszki 7/9
90-101 Łódź

tel.: (42) 663 31 07, (42) 663 34 05
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://www.rpo.lodzkie.pl/wps/wcm/connect/rpo/rpo/strona_glowna/punkty_informacyjne

Punkt Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do godz. 18.00

Podregion Centralny
Powiaty wchodzące w skład podregionu: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski.
Starostwo Powiatowe w Brzezinach
ul. Sienkiewicza 16
95-060 Brzeziny
tel: 46 874 31 54
fax: 46 874 11 11
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 http://powiat-brzeziny.eu/BANER_Punkt_Informacyjny/Punkt_Informacyjny

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 16:00

 

Podregion Zachodni
Powiaty wchodzące w skład podregionu sieradzki, łaski, pajęczański, poddębicki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski.
Urząd Miasta Sieradza
ul. Plac Wojewódzki 1, II piętro pokój nr 46.
98-200 Sieradz
tel: 43 826 61 46
fax: 43 822 30 05
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://sieradz.eu/pl/page/punkt-informacyjny-funduszy-europejskich
Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 16:00

Podregion Północny
Powiaty wchodzące w skład podregionu: łowicki, kutnowski, łęczycki, rawski, miasto na prawach powiatu - Skierniewice, skierniewicki
Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury
ul. Pijarska 1, I piętro
99-400 Łowicz
tel. / fax 46 837 53 20
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 http://www.bzura.pl
Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 16:00

 

Najważniejsze strony:
>>> Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

>>> Standardy funckjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich przy Urzędach Marszałkowskich


>>> Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Podkategorie

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018