joombig banner rotation images

Menu


PREZYDENT MIASTA BEŁCHATOWA
informuje, że w dniach od 04 czerwca 2019r. do 05 lipca 2019r. na tablicy ogłoszeń

w siedzibie Urzędu Miasta w Bełchatowie przy ul. Kościuszki 1, na stronie internetowej
www.belchatow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej będzie zamieszczone
szczegółowe ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości
stanowiących własność Miasta Bełchatowa

PREZYDENT MIASTA BEŁCHATOWA
informuje, że w dniach od 28 maja 2019r. do 01 lipca 2019r. na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta w Bełchatowie przy ul. Kościuszki 1, na stronie internetowej www.belchatow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej będzie zamieszczone szczegółowe ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Miasta Bełchatowa

PREZYDENT MIASTA BEŁCHATOWA
informuje, że w dniach od 28 maja 2019r. do 01 lipca 2019r. na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta w Bełchatowie przy ul. Kościuszki 1, na stronie internetowej www.belchatow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej będzie zamieszczone szczegółowe ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości stanowiących własność Miasta Bełchatowa

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec, Maciej Jagieła
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019