Increase text size Decrease text size
Menu

Od dnia 02.11.2016r. do 23.11.2016r. można zapoznać się z aktualizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Bełchatowa.

Miasto Bełchatów przystąpiło do aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Aktualizacja ta ma na celu dostosowanie istniejącego dokumentu do warunków wynikających z rekomendacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wskazujących konieczność wprowadzenia zmian oraz dostosowania projektu do wymagań określonych w zasadach składania wniosków o pozyskiwanie środków zewnętrznych.
Każdy z mieszkańców Bełchatowa może zapoznać się z projektem aktualizacji PGN oraz złożyć swoje wnioski, zastrzeżenia i uwagi w celu czynnego uczestnictwa w tworzeniu planu.
Z dokumentem można się zapoznać pobierając go z załącznika.

Od dnia 25.05.2015r. do 15.06.2015r. można zapoznać się z Aktualizacją założeń do planu zaopatrzenia Bełchatowa w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Prezydent Miasta Bełchatowa zaprasza w dniu 02.06.2015r. do Urzędu Miasta gdzie odbędą się konsultacje społeczne dotyczące projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Bełchatowa.Miasto Bełchatów
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Tomasz Kałużyński

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017