joombig banner rotation images

Menu


Bełchatowianie będą mieć okazję, aby poznać dzieje różnorodnych miast i miasteczek kresowych. Wiele ciekawostek, wzbogaconych fotografiami, opowie o nich profesor Stanisław Nicieja. Spotkanie z historykiem odbędzie w czwartek, 19 października w Muzeum Regionalnym. Początek o godz. 18:00, wstęp wolny.

 

Stanisław Nicieja jest nie tylko historykiem, profesorem nauk humanistycznych, rektorem Uniwersytetu Opolskiego, ale także autorem kilku książek na temat miast kresowych. To właśnie cykl jego publikacji „Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych”, na który składają się cztery tomy będzie tematem spotkania. Wszystkie pozycje wyróżnia piękny – ciekawy i barwny literacki język, sugestywna narracja pozwalająca wczuć się w opisywane wydarzenia dodatkowo wzbogacona o bogatą ikonografię. W każdej z książek można bowiem znaleźć po kilkaset fotografii.

 

Wystąpienie profesora Nicieja urozmaici projekcja filmu „Kolomyja – stolica Huculszczyzny”. Organizatorem spotkania, obok Muzeum Regionalnego jest Regionalne Towarzystwo Społeczno-Kulturalne „ERSKA” w Bełchatowie.  

 

 

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Agnieszka Pomorska, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019