joombig banner rotation images

Menu

Jednym z punktów XXXII Sesji Rady Miejskiej, nad którym debatowali radni, było podjęcie uchwał dotyczących określenia kryteriów rekrutacji  do klas pierwszych oraz  kryteriów stosowanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, funkcjonujących w szkołach podstawowych. 

Podobnie jak w roku ubiegłym, samorząd miasta przewiduje, że dla każdego chętnego malucha miejsce w przedszkolu się znajdzie. Rodzice będą mogli zapisać do przedszkola swoje maluchy już na przełomie marca i kwietnia. Dyrektorzy tych placówek zachęcają, aby przed złożeniem wniosku skorzystać z okazji i odwiedzić przedszkole w ramach dnia otwartego. Terminy dni otwartych ustalane są indywidualnie przez każde przedszkole i zamieszczone są na ich stronach internetowych.

 

Oprócz punktów związanych z oświatą, na wczorajszej sesji przedstawiono  raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Bełchatowa za lata  2011-2012. Ponadto przyjęto projekt uchwały w sprawie nowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2021-2024.