joombig banner rotation images

Menu

Na XXXI Sesji Rady Miejskiej, 26 stycznia, radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą z 14 grudnia 2016 roku.

O tym, jaki plan nowej sieci szkół zaproponowało miasto, pisaliśmy już wcześniej: www.belchatow.pl/aktualnosci/3915-projekt-nowej-sieci-szkol-jest-juz-gotowy.

 

Projekt nowej sieci szkół został wzorcowo oceniony przez kuratorium, dlatego w piątek, 27 stycznia, w Urzędzie Miasta Bełchatowa odbędzie się konferencja prasowa pn. " Wdrażanie reformy edukacji w samorządach", podczas której o zmianach w oświacie wypowiedzą się między innymi Grzegorz Wierzchowski, Łódzki Kurator Oświaty, Tomasz Trzaskacz, dyrektor Delegatury w Piotrkowie Trybunalski, Marcin Kosiorek, doradca wojewody łódzkiego, Ireneusz Krześnicki, dyrektor Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi oraz Łukasz Politański, wiceprezydent Bełchatowa i Elwira Antońska, dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Bełchatowa.

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018