joombig banner rotation images

Menu

W oparciu o komunikat z dnia 19 lipca 2016 r. zawarty na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej Prezydent Miasta Bełchatowa informuje o kolejnej edycji programu „Dzwonek na obiad”.

Program realizowany przez fundację „Być Bardziej” umożliwia pozyskanie dofinansowania do obiadów dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pochodzących z rodzin, w których dochód netto na członka rodziny nie przekracza 800 złotych. Wnioski o uzyskanie dofinansowania mogą składać pełnoletni uczniowie, a w przypadku uczniów niepełnoletnich – ich rodzice (opiekunowie prawni), dyrektorzy szkół w naborze podstawowym w terminie do 15 września 2016 roku. Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie www.dzwoneknaobiad.pl. O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń.