joombig banner rotation images

Menu

Niespełna dwustu sześciolatków od września pójdzie do szkoły, reszta maluchów, zgodnie z decyzją ich rodziców  będzie kontynuowała wychowanie przedszkolne.

Liczna grupa „starszaków” mogła stworzyć poważny problem z wolnymi miejscami dla tych najmłodszych, trzyletnich dzieci… Pomimo braku ustawowego obowiązku zapewnienia miejsc w przedszkolach dla trzylatków, samorząd Bełchatowa sprostał oczekiwaniom rodziców gwarantując miejsca w placówkach publicznych wszystkim, którzy o to wnioskowali. Przedszkolne filie zorganizowane w budynkach szkół SP nr 13 oraz SP nr 12,  zapewnią to, co przedszkola, czyli odpowiednią edukację, opiekę oraz wyżywienie. Od września w trzynastce pojawią się 3 grupy przedszkolne, w dwunastce dwie. Remont mający na celu stworzenie miejsca na dodatkową grupę maluchów przeprowadzany jest również w Przedszkolu Samorządowym nr 2. Wszystkie wyremontowane sale zostaną wyposażone w niezbędne pomoce dydaktyczne i zabawki.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018