joombig banner rotation images

Menu

Małgorzata Brzostowska, Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 2 im. Akademii Bolka i Lolka w Bełchatowie informuje, iż od dnia 9 maja 2016r. do dnia 31 maja 2016 trwa nabór uzupełniający na rok szkolny 2016/2017 na wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych mieszczących się w budynku Szkoły Podstawowej Nr 13 przy ul. Słowackiego 8. Liczba wolnych miejsc wynosi 23. Na stronie internetowej Przedszkola „ps2belchatow.edupage.org” w zakładce - "Informacje dla rodziców" znajduje się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacji uzupełniającej. ZAPRASZAMY

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018