joombig banner rotation images

Menu

Dziś odbywa się czwarta już edycja ogólnopolskiej akcji społecznej „Czytam w podróży…”, której organizatorem jest Fundacja im. Zbigniewa Herberta oraz Klub Herbertowskich Szkół.

Do tego literackiego wydarzenia włączyli się także uczniowie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych BSTO im. Zbigniewa Herberta, którzy wraz koordynatorem akcji - panem Michałem Fijołkiem pojawili się w kilku bełchatowskich instytucjach publicznych i klubach sportowych, prezentując fragmenty twórczości  polskich pisarzy i poetów. Delegacja uczniów odwiedziła również magistrat. – To wspaniale, że ta akcja prowadzona jest również w Bełchatowie. Jestem przekonana, że takie działania, angażujące młodych ludzi, promujące poezję, ale też samo czytelnictwo, są nam dziś bardzo potrzebne –powiedziała wiceprezydent Agnieszka Wysocka, dodając -  Heppening „Czytam w podróży…” jest doskonałym uzupełnieniem naszej bełchatowskiej akcji „Czytam książki, ale jazda!”.

W ramach tej ogólnopolskiej akcji wolontariusze z Herbertowskiej szkoły rozdają dziś osobom podróżującym zakładki do książek z fragmentami utworów Zbigniewa Herberta. Wolontariuszy spotkać będzie można na terenie całego Bełchatowa, m.in. w środkach transportu miejskiego i na przystankach autobusowych.

Dla przypomnienia warto dodać, że poprzednie edycje prowadzone były pod nazwą „Czytam w podróży… Herberta” i skupiały się przede wszystkim na upowszechnianiu spuścizny twórczej Zbigniewa Herberta. W tym roku jednak, organizatorzy nieznacznie zmodyfikowali nazwę podkreślając istotę szerokiej popularyzacji czytelnictwa w  Polsce. Celem dzisiejszego happeningu jest ogólne rozbudzanie potrzeb i rozwijanie zainteresowań czytelniczych.

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018