joombig banner rotation images

Menu
W listopadzie 2015 r. na terenie Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Bełchatowie w ramach współpracy  z Fundacją  „Wyciągamy Dzieci z Bramy” odbył się cykl zajęć muzycznych prowadzonych przez profesjonalnych artystów z Teatru Muzycznego w Łodzi. Koordynatorem współpracy z fundacją była nauczycielka  Aneta Dąbrowska. Projekt skierowany był głównie do dzieci niepełnosprawnych i ze specjalnymi potrzebami, ale uczestniczyły w nim także dzieci zdrowe. Celem spotkań muzycznych było wyrównywanie szans w dziedzinie kultury muzycznej wśród dzieci pochodzących z różnych środowisk. Kontakt z muzyką klasyczną oraz „żywą” kulturą przyniósł wymierne efekty. Przedszkolaki były bardzo zainteresowane źródłami dźwięków wydobywanych z różnych instrumentów i  podejmowały próby grania z pomocą artystów - muzyków. Dzieci niepełnosprawne z zaburzeniami percepcji słuchowej  również bardzo pozytywnie zareagowały na kontakt z muzyką . Podczas pierwszych inicjacji muzycznych na twarzach dzieci widać było ogromną satysfakcję i poczucie sprawstwa.   7 grudnia 2015 r. o godz. 10. 30 miała miejsce ostatnia wizyta muzyków, podczas której reakcje dzieci mógł zaobserwować sam prezes Fundacji   „Wyciągamy Dzieci z Bramy” Pan Jacek Sokalski, a także zaproszeni rodzice. W tym dniu tuż po koncercie, najmłodsi przygotowali  artystom własny występ taneczno- muzyczny.  12 grudnia 2015 r. fundacja zorganizowała wyjazd autokarowy na koncert bożonarodzeniowy do Filharmonii Łódzkiej dzieciom oraz ich rodzicom, a także nauczycielom .  W trakcie koncertu dzieci miały okazję zobaczyć  Świętego Mikołaja, a także pobawić się muzycznie na scenie sztucznym śniegiem. Po zajęciach pracownicy filharmonii zaprosili dzieci ,rodziców  i nauczycieli na krótkie warsztaty. Rodzice byli bardzo zadowoleni z wyjazdu i uważali, że była to doskonała okazja do tego, aby rozbudzić  i rozwijać w sobie i najmłodszych wrażliwość na dźwięki  i  potrzebę kontaktu z  muzyką klasyczną, której w dzisiejszym świecie niestety nam brakuje.


 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018