joombig banner rotation images

Menu

Miejskie przedszkola ruszają z rekrutacją do swoich placówek. Jeszcze w styczniu deklaracje będą składać rodzice dzieci korzystających już z opieki przedszkolnej. 5 lutego rozpoczyna się nabór dla maluchów, które po raz pierwszy pójdą do przedszkola. Podania będą przyjmowane do 2 marca.

PS 1 dostało 23 tys. zł na edukację ekologicznąPrzedszkole Samorządowe nr 1 to kolejna placówka, która zdobyła grant z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska w Łodzi w ramach konkursu „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2017 / 2018”. Pieniądze z funduszu i środki z miejskiego budżetu, w sumie 23 tys. złotych, przeznaczone zostaną na zakup pomocy dydaktycznych, wycieczki i zajęcia terenowe oraz organizację konkursów przyrodniczych.

SP 2 pozyskało 20 tys. zł na edukację ekologiczną17 tys. złotych trafiło do Przedszkola Samorządowego nr 2. Dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i środkom z miejskiego budżetu placówka prowadzi aktywną i wielopłaszczyznową edukację ekologiczną.

Miasto kupiło nowy samochód do przewozu niepełnosprawnych uczniówW oddziałach integracyjnych kilku bełchatowskich szkół uczy się około 50 niepełnosprawnych uczniów. Aby mogli bez problemów dojeżdżać do placówek, miasto kupiło drugi samochód dostosowany do przewozu osób z niepełnosprawnością, również ruchową. Część kosztów pokryje PFRON.

Pierwszym burmistrzem XIX-wiecznego Bełchatowa był Franciszek Woźniacki. Ten odpowiedzialny urząd pełnił trzy lata bez wynagrodzenia. Wypłacenia pensji odmawiał Józef Kaczkowski, właściciel Bełchatowa, który sam miał ochotę zająć to stanowisko.

Bełchatowskie szkoły dołączą do OSEBełchatowskie szkoły od nowego roku szkolnego dołączą do Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. W ramach rządowego programu, wszystkie szkoły w Polsce będą połączone siecią szybkich łączy internetowych. Dzięki temu wprowadzone zostaną dodatkowe lekcje programowania a wykorzystywanie szybkiej sieci internetowej i technik informatycznych także na innych zajęciach przedmiotowych spowoduje, że młodzież będzie miała szerszy dostęp do wiedzy, a co za tym idzie także lepsze kompetencje intelektualne i zawodowe.

Miasto kupiło drugi samochód do przewozu niepełnosprawnych uczniówW oddziałach integracyjnych kilku bełchatowskich szkół uczy się około 50 niepełnosprawnych uczniów. Aby mogli bez problemów dojeżdżać do placówek, miasto kupiło drugi samochód dostosowany do przewozu osób z niepełnosprawnością, również ruchową. Część kosztów pokryje PFRON.

"Proszę, nie parkuj długo!" to nazwa akcji, którą przeprowadzili uczniowie SP1„Proszę, nie parkuj długo!” to nazwa akcji, którą przeprowadzili uczniowie  Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełchatowie. Chodziło o przypomnienie rodzicom zasad korzystania z zatoczki postojowej K+R, czyli „Pocałuj i jedź”.

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018