joombig banner rotation images

Menu

I N F O R M A C J A

P R E Z Y D E N T    M I A S T A   Bełchatowa

informuje,

iż w dniach od  15.01.2018r. do  05.02.2018r. na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Bełchatowa
będzie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, stanowiących własność Miasta Bełchatów.

Załączniki:
Download this file (Wykaz_dzierżawa.pdf)Wykaz_dzierżawa.pdf[ ]1477 kB

I N F O R M A C J A

P R E Z Y D E N T    M I A S T A   Bełchatowa

informuje, iż w dniach od  10.01.2018r. do  31.01.2018r. na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Bełchatowa będzie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych
do wydzierżawienia, stanowiących własność Miasta Bełchatów.

Załączniki:
Download this file (Wykaz_dzierżawa.pdf)Wykaz_dzierżawa.pdf[ ]944 kB

                                                    I N F O R M A C J A
                      P R E Z Y D E N T   M I A S T A     B E Ł C H A T O W A
                                             
                                                         informuje,   
                iż w dniach od  04.01.2018r. do 25.01.2018r. na tablicy ogłoszeń
                                   w siedzibie Urzędu Miasta Bełchatowa
                                               będzie wywieszony wykaz
                                   nieruchomości przeznaczonych do zbycia .   

Załączniki:
Download this file (Wykaz.pdf)Wykaz.pdf[ ]993 kB

                                                I N F O R M A C J A
                      P R E Z Y D E N T   M I A S T A     B E Ł C H A T O W A
                                             
                                                         informuje,   
                iż w dniach od  04.01.2018r. do 25.01.2018r. na tablicy ogłoszeń
                                   w siedzibie Urzędu Miasta Bełchatowa
                                               będzie wywieszony wykaz
                                   nieruchomości przeznaczonych do zbycia .   

Załączniki:
Download this file (Wykaz.pdf)Wykaz.pdf[ ]804 kB

I N F O R M A C J A

Prezydent  Miasta  Bełchatowa  informuje, iż w dniach
od 20.12.2017r.  do 10.01.2018r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu  Miasta  Bełchatowa  będzie wywieszony
wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich najemców 

Załączniki:
Download this file (Wykaz_lokale.pdf)Wykaz_lokale.pdf[ ]1344 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018