Increase text size Decrease text size
Menu


                         I N F O R M A C J A Prezydent  Miasta  Bełchatowa  informuje, iż w dniach
od 28.02.2017r.  do 21.03.2017r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu  Miasta  Bełchatowa  będzie wywieszony
wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich najemców

Attachments:
Download this file (Wykaz - lokale.pdf)Wykaz - lokale.pdf[ ]912 kB

                                                      I N F O R M A C J A
                      P R E Z Y D E N T   M I A S T A     B E Ł C H A T O W A
                                             
                                                         informuje,   
                iż w dniach od  28.02.2017r. do  21.03.2017r. na tablicy ogłoszeń
                                   w siedzibie Urzędu Miasta Bełchatowa
                                               będzie wywieszony wykaz
                                   nieruchomości przeznaczonej do zbycia .  

Attachments:
Download this file (Wykaz.pdf)Wykaz.pdf[ ]288 kB

Prezydent  Miasta  Bełchatowa  informuje, iż w dniach
od 15.02.2017r.  do 08.03.2017r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu  Miasta  Bełchatowa  będzie wywieszony
wykaz lokalu mieszkalnego  przeznaczonego do zbycia

Lokal mieszkalny nr 11 o powierzchni użytkowej 36,30 m2 wraz z pomieszczeniem
przynależnym, położony w bloku w ul. 19 Stycznia 2, usytuowany na działce nr  54/2

o pow. 0,1087 ha z obrębu  10,  dla której w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie
prowadzona jest księga wieczysta  KW 1351.
Wartość lokalu wraz z wartością ułamkowej części gruntu określoną stosunkiem
4380/95217 wynosi 90 979,00 zł.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości w świetle art.34 ust.1
pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2016r. Poz. 2147 ze zm. ) powinny w terminie do dnia 29.03.2017r. złożyć wniosek

o jego nabycie w Wydziale  Geodezji i Architektury ( pokój nr 408) Urzędu Miasta w Bełchatowie
ul. Kościuszki 1.Bełchatów, dnia 15.02.2017r.

Attachments:
Download this file (Wykaz.pdf)Wykaz.pdf[ ]272 kB


Miasto Bełchatów
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Katarzyna Kleska, e-mail:k.kleska@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Magdalena Jaśkiewicz, Aleksandra Elminowska, Aleksandra Duda - Andrzejewska, Tomasz Kałużyński

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017