joombig banner rotation images

Menu

INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA BEŁCHATOWA
informuję,
iż w dniach od 18.05.2018r. do 08.06.2018r. na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Bełchatowa
oraz na stronach Urzędu Miasta Bełchatowa
będzie umieszczony wykaz
nieruchomości przeznaczonych do zamiany

Załączniki:
Download this file (Wykaz.pdf)Wykaz.pdf[ ]991 kB

I N F O R M A C J A
PREZYDENT   MIASTA   BEŁCHATOWA
informuje,   
iż w dniach od  15.05.2018r. do 05.06.2018r. na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Bełchatowa
oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Bełchatowa
będzie zamieszczony wykaz
nieruchomości przeznaczonych do zamiany

Załączniki:
Download this file (Wykaz.pdf)Wykaz.pdf[ ]1117 kB

I N F O R M A C J A

P R E Z Y D E N T    M I A S T A   Bełchatowa

informuje,

iż w dniach od  14.05.2018r. do  05.06.2018r. na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Bełchatowana oraz na stronach internetowych
 Urzędu Miasta Bełchatowa będzie zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia,

stanowiących własność Miasta Bełchatowa

Załączniki:
Download this file (Wykaz.pdf)Wykaz.pdf[ ]992 kB

I N F O R M A C J A

Prezydent  Miasta  Bełchatowa  informuje, iż w dniach
od 09.05.2018r.  do 30.05.2018r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu  Miasta  Bełchatowa oraz na stronach internetowych
 Urzędu  Miasta  Bełchatowa będzie zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonej do zamiany.

Załączniki:
Download this file (Wykaz.pdf)Wykaz.pdf[ ]1147 kB

I N F O R M A C J A

Prezydent  Miasta  Bełchatowa  informuje, iż w dniach od 08.05.2018r.  do 29.05.2018r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu  Miasta  Bełchatowa oraz na stronach internetowych   Urzędu  Miasta  Bełchatowa będzie zamieszczony

wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich najemców

Załączniki:
Download this file (Wykaz.pdf)Wykaz.pdf[ ]2556 kB

I N F O R M A C J A

 

Prezydent Miasta Bełchatowa informuje, iż w dniach

od 07.05.2018r. do 28.05.2018r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie

Urzędu Miasta Bełchatowa oraz na stronach internetowych
Urzędu Miasta Bełchatowa będzie zamieszczony

wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Załączniki:
Download this file (Wykaz.pdf)Wykaz.pdf[ ]927 kB

W dniach 19.02.2018 r. do 12.03.2018 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Bełchatowa oraz na stronach internetowych urzędu będzie zamieszczony wykaz nieruchomości do zamiany. 

Załączniki:
Download this file (SKAN I.pdf)Ogłoszenie[ ]192 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018