Increase text size Decrease text size
Menu

Prezydent  Miasta  Bełchatowa  informuje, iż w dniach
od 27.04.2017r.  do 18.05.2017r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu  Miasta  Bełchatowa  będzie wywieszony
wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
składającej się z trzech lokali mieszkalnych
wraz z ułamkową częścią gruntu

Attachments:
Download this file (Wykaz.pdf)Wykaz.pdf[ ]322 kB

Prezydent  Miasta  Bełchatowa  informuje, iż w dniach
od 26.04.2017r.  do 17.05.2017r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu  Miasta  Bełchatowa  będzie wywieszony
wykaz lokali mieszkalnych
przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich najemców

Attachments:
Download this file (Wykaz - lokale.pdf)Wykaz - lokale.pdf[ ]826 kB

Prezydent  Miasta  Bełchatowa  informuje, iż w dniach
od 26.04.2017r.  do 17.05.2017r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu  Miasta  Bełchatowa  będzie wywieszony
wykaz lokalu mieszkalnego  przeznaczonego do sprzedaży

Attachments:
Download this file (Wykaz.pdf)Wykaz.pdf[ ]255 kB

I N F O R M A C J A

P R E Z Y D E N T    M I A S T A   Bełchatowa

informuje,

iż w dniach od  20.04.2017r. do  22.05.2017r. na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Bełchatowa
będzie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych
do wydzierżawienia, stanowiących własność Miasta Bełchatów.

Attachments:
Download this file (Wykaz.pdf)Wykaz.pdf[ ]397 kB


Miasto Bełchatów
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Katarzyna Kleska, e-mail:k.kleska@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Magdalena Jaśkiewicz, Aleksandra Elminowska, Aleksandra Duda - Andrzejewska, Tomasz Kałużyński

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017