Increase text size Decrease text size
Menu

Ogłoszenie

o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miasta Bełchatowa wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko w ramach
przeprowadzania strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko

Attachments:
Download this file (Ogłoszenie1.pdf)Ogłoszenie1.pdf[ ]765 kB
Download this file (studium tom I  - 2.pdf)studium tom I - 2.pdf[ ]1847 kB
Download this file (studium tom II - 2.pdf)studium tom II - 2.pdf[ ]886 kB
Download this file (Rysunek_1.pdf)Rysunek_1.pdf[ ]12990 kB
Download this file (Rysunek_2.pdf)Rysunek_2.pdf[ ]8414 kB

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Bełchatowa – obszaru ograniczonego ulicami: Czapliniecką, Lipową i Aleją Włókniarzy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 


Miasto Bełchatów
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Tomasz Kałużyński

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017