joombig banner rotation images

Menu

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Miasta Bełchatowa w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019 - 2023.

Prezydent Miasta Bełchatowa ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnej pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłków lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.

Protokół sporządzony w dniu 29 października 2018 r. na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych – wymaganej art. 37 ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 317 ze zm.).

Załączniki:
Download this file (Protokół z konsultacji społecznych.pdf)Protokół z konsultacji społecznych[ ]859 kB
Dorota Pytlewska 
kierownik Placówki Terenowej KRUS w Bełchatowie 
e-mail: do Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. pl
PT KRUS w Bełchatowie, ul. W. Polskiego 73 97-400 Bełchatów
tel. IP: 6410310 tel. 798 793 790 

Protokół sporządzony dnia 18  października 2018 r. na okoliczność przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Programu Wspierania Rodziny w Mieście Bełchatowie na lata 2019-2021.

Załączniki:
Download this file (zalacznik.pdf)Protokół [ z konsultacji społecznych dotyczących Programu Wspierania Rodziny w Mieście Bełchatowie na lata 2019-2021]220 kB

Konsultacje społeczne dotyczące Analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych – wymaganej art. 37 ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 317 ze zm.). W załączeniu ogłoszenie Prezydenta Miasta Bełchatowa, projekt Analizy  kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej w Bełchatowie autobusów zeroemisyjnych, wzór formularza konsultacyjnego - do zgłaszania uwag/zmian. 

Zarządzenie Nr 333/2018 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Bełchatowa dotyczących Programu Wspierania Rodziny w Mieście Bełchatowie na lata 2019 - 2021.

W załączeniu treść ww. zarządzenia oraz Program Wspierania Rodziny w Mieście Bełchatowie na lata 2019 - 2021. 

Załączniki:
Download this file (Uchwała projekt Program.pdf)Uchwała - program[ ]1529 kB
Download this file (ZARZĄDZENIE NR 333_2018.pdf)Zarządzenie 333/2018[ ]112 kB

Poniżej w załączniku znajduje się skan pisma odnoszący do konsultacji społecznych.

Załączniki:
Download this file (s217807.pdf)Konsultacje społeczne - skan pisma[ ]1213 kB

Zgodnie z art. 11 f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późń. zm. ) Starosta Bełchatowski zawiadamia, że w dniu 10.04.2018 r. została wydana decyzja o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej nr 406.2018, znak: AB.6740.8.3.2018.5.MBk.TP dla inwestycji pn. "Rozbudowa ulicy Armii Krajowej - drogi gminnej wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego - drogi wojewódzkiej nr 484 i przebudową Al. Kard. St. Wyszyńskiego - drogi powiatowej nr 1932E w Bełchatowie"

 

Całość dokumentu dostępna jest w załączniku.

Załączniki:
Download this file (obwieszczenia_starosty.pdf)Obwieszczenie starosty[ ]7493 kB

Skan dokumentu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację  inwestycji drogowej  pod nazwą: Rozbudowa ulicy Armii Krajowej  - drogi gminnej wraz z przebudową ulicy Wojska Polskiego  - drogi wojewódzkiej i przebudową  Al. Kard. St. Wyszyńskiego  - drogi powiatowej  w Bełchatowie znajduje się w załączniku.

Załączniki:
Download this file (Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego.pdf)Obwieszczenie Starosty Bełchatowskiego[ ]249 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Kontakt do redakcji: a.duda@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019