joombig banner rotation images

Menu

I N F O R M A C J A

Prezydent Miasta Bełchatowa informuje, iż w dniach
od 09.04.2019r. do 30.04.2019r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miasta Bełchatowa oraz na stronach internetowych
Urzędu Miasta Bełchatowa będzie zamieszczony
wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz ich najemców
Załączniki:
Download this file (Wykaz.pdf)Wykaz.pdf[ ]153 kB
I N F O R M A C J A
P R E Z Y D E N T M I A S T A B E Ł C H A T O W A

informuje, iż w dniach od 08.04.2019r. do 30.04.2019r. na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Bełchatowa
będzie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia.
Załączniki:
Download this file (Wykaz.pdf)Wykaz.pdf[ ]41 kB
I N F O R M A C J A

P R E Z Y D E N T M I A S T A Bełchatowa

informuje,

iż w dniach od 08.04.2019r. do 30.04.2019r. na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Bełchatowana oraz na stronach internetowych
Urzędu Miasta Bełchatowa będzie zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia stanowiących własność Miasta Bełchatów
Załączniki:
Download this file (Wykaz.pdf)Wykaz.pdf[ ]65 kB
I N F O R M A C J A
P R E Z Y D E N T  M I A S T A  B E Ł C H A T O W A

informuje, iż w dniach od 29.03.2019r. do 23.04.2019r. na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miasta Bełchatowa
będzie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Załączniki:
Download this file (Wykaz.pdf)Wykaz.pdf[ ]107 kB

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Agnieszka Pomorska, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019