joombig banner rotation images

Menu

Zakon Franciszkanów 400 lat temu przybył do Bełchatowa. Historii Braci Mniejszych poświęcona jest wystawa, jaką do 7 maja oglądać można w Oratorium Jana Pawła II w Bełchatowie.

 

W niedzielę 400. rocznice obecności franciszkanów w Bełchatowie przypomniały uroczystości w kościele pw. Narodzenia NMP. Gośćmi byli ojcowie franciszkanie z Warszawy.

Po uroczystej mszy św. W Oratorium im. Jana Pawła II otwarto wystawę pod hasłem „400 lat Zakonu Franciszkanów w Bełchatowie”. Pokazano na niej teksty, dokumenty i archiwalne zdjęcia poświęcone historii zgromadzenia i bełchatowskiej fary. Ekspozycji towarzyszył wykład poświęcony m.in. regułom Zakonu Franciszkanów.

 

Historia franciszkanów w Bełchatowie sięga 1617 roku. Właśnie wtedy właściciele tych ziem, Zofia i Mikołaj Kowalewscy, postanowili ufundować tu klasztor i świątynię. Mimo usilnych zabiegów małżeństwa do Bełchatowa nie zdecydowali się przybyć Bracia Kaznodzieje z zakonu św. Dominika. Opiekę nad kościołem i klasztorem zgodzili się za to pełnić oo. Franciszkanie. Klucze do klasztoru i drewnianego kościółka odebrał pierwszy gwardian o. Bogusław Pelariusz.  W 1624 roku biskup Adam Górski dokonał konsekracji świątyni. Bełchatowscy franciszkanie stali się jedną z ok. 250 wspólnot klasztornych w Rzeczypospolitej.


Wystawę w Oratorium poświęconą zakonowi i parafii, przygotowaną przez bełchatowskie Muzeum Regionalne, można oglądać do 7 maja.

Fot. Muzeum Regionalne w Bełchatowie

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018