Increase text size Decrease text size
Menu

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie zaprasza dzieci i młodzież do udziału w XVI Konkursie „Książka-Obiekt Artystyczny. Konkurs adresowany jest do uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz gimnazjów powiatu bełchatowskiego. Celem konkursu jest inspirowanie do poszukiwania nowych form artystycznych, zapis własnych uczuć, marzeń, emocji w postaci niekonwencjonalnej formy książki – książki przedmiotu.

Zachęcamy również uczniów bełchatowskich szkół podstawowych i gimnazjów do wzięcia udziału w XXII Konkursie o Regionie „Między Rajem a Węglem”. Hasło tegorocznego konkursu – to „Bełchatów – moje miasto – moja duma”. Prace konkursowe powinny być przygotowane w dowolnej formie literackiej, plastycznej bądź fotograficznej (np. esej, folder, album) – oddające treść hasła konkursowego. Celem konkursu jest m.in. pogłębianie i popularyzacja wiedzy o Bełchatowie oraz promocja miasta poprzez pokazanie jego atutów.

Termin składania prac upływa 17 kwietnia 2017 r.

Więcej informacji na stronie www.biblioteka.belchatow.plMiasto Bełchatów
ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Katarzyna Kleska, e-mail:k.kleska@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Magdalena Jaśkiewicz, Aleksandra Elminowska, Aleksandra Duda - Andrzejewska, Tomasz Kałużyński

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2017