joombig banner rotation images

Menu

Stypendia Artystyczne Miasta Bełchatowa trafią do osiemnastu młodych i utalentowanych bełchatowian. Wśród stypendystów znaleźli się między innymi muzycy, plastycy i tancerze, którzy poprzez działalność w różnych obszarach twórczości przyczyniają się do upowszechniania i wzbogacania szeroko rozumianej kultury. Stypendia pomogą bełchatowianom w realizacji ich artystycznych projektów i przedsięwzięć. W roku 2017, na stypendia artystyczne miasto przeznaczyło 20 tysięcy złotych. Uroczyste wręczenie certyfikatów stypendialnych odbędzie się 10 lutego w sali koncertowej Miejskiego Centrum Kultury .

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2018