joombig banner rotation images

Menu

W dniu 22 sierpnia 2014 r. Fundacja Ronalda McDonalda z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 24, złożyła ofertę realizacji zadania publicznego p.n.  Profilaktyczne badania USG dla dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat. Zadanie zostało uznane za celowe do realizacji.  Zgodnie z trybem określonym w art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz. 1118) oferta zostaje zamieszczona na okres 7 dni w:  
-  Biuletynie Informacji Publicznej,
- w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,
- na stronie internetowej jednostki samorządu terytorialnego.
Załączniki:
Download this file (oferta.pdf)Oferta[ ]3157 kB

Aktualności

 

 


Miasto Bełchatów

ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów; tel: +48 447335116, +48 447335115; email: um@belchatow.pl
www.belchatow.pl
Wydawca: Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
Redaktor naczelny: Aleksandra Jasiczak, e-mail:a.jasiczak@um.belchatow.pl
Zespół redakcyjny: Aleksandra Duda - Andrzejewska, Anna Przydryga, Piotr Kurzydlak, Tomasz Kałużyński, Agnieszka Pomorska, Kinga Zawodzińska - Bukowiec
 

Wszystkie prawa zastrzeżone - belchatow.pl 2019