Drukuj

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 21 lipca 2014 r. został ogłoszony konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Bełchatowie.

 

Oferty należy składać osobiście do dnia 11 sierpnia 2014 r. do godz. 15:30 w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Bełchatowa ul. Kościuszki 1 (pokój 403, III piętro) lub za pośrednictwem poczty z tym zastrzeżeniem, że oferta winna wpłynąć do Urzędu Miasta Bełchatowa w terminie do dnia 11 sierpnia 2014r. do godz. 15:30.

Więcej informacji w załączniku poniżej.


>>> Zarządzenie nr 154/2014 Prezydenta Miasta Bełchatowa w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego w Bełchatowie


>>>> Załącznik nr 1 do zarządzenia Prezydenta Miasta Bełchatowa nr 154/2014

Aktualności